Strona główna » Liceum » Język polski » Materiały do matury


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

I. Plan:A. Wstęp:"Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji.B. Rozwinięcie:1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo.2. Ż [...]

Dodano: 2008-10-21 18:09:02 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 47.95, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie \

Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie, których wykonywano chóralną pieś [...]

Dodano: 2008-10-21 18:09:03 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 20.28, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Historia języka - gramatyka diachroniczna.

Historia języka - gramatyka diachronicznaPrzeszłością języka zajmuje się m. in. gramatyka historyczna, zwana też diachroniczną, która bada i opisuje fakty językowe w [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:43 , Wyświetleń: 808 , Ocena: 910, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Motyw zwierząt w literaturze.

Zwierzęta od początków istnienia świata towarzyszą ludziom i są nieodzowną częścią natury, która ich otacza. Pewnie dlatego, by dokładnie omówić motyw zwierząt w lit [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:15 , Wyświetleń: 115608 , Ocena: 2865.24, Głosów: 61, Autor: Mafej

Znajdź w literaturze potwierdzenie sądu, że „ludzie wrażliwi nie zaznają spokoju ducha”.

W literaturze występuje wielu bohaterów wrażliwych, którzy z różnych powodów muszą dokonywać wyborów pomiędzy dobrem własnym a dobrem ogółu. Mus dokonywania owych [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:25 , Wyświetleń: 736 , Ocena: 60.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

Motywy literackie (1)

WAŻNIEJSZE MOTYWY LITERACKIEARKADIABibliaOgród Eden jako miejsce pobytu pierwszych ludzi, kraina żyzna z pięknymi drzewami, obcowanie z Bogiem.Dante "Boska [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:34 , Wyświetleń: 35597 , Ocena: 2318.91, Głosów: 22, Autor: Mafej

Rozmowa o poezji - analiza wiiersza Stanisława Grochowiaczka

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że utwór ten pokazuje poetę, który nie zna się na poezji. Jest to oczywiście absurd, więc czytający, zachęcony nową zagadką, stara się [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:34 , Wyświetleń: 856 , Ocena: 151.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Motyw cierpienia w Biblii i mitologii.

Całe życie jest cierpieniem, od narodzin aż do śmierci człowiekowi towarzyszy ból. Udowadnia to literatura. "Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:06 , Wyświetleń: 45391 , Ocena: 1425.16, Głosów: 55, Autor: Mafej

Powtórka z epok - Antyk, Średniowiecze, Renesans.

1.Wzorce osobowe bohaterów prezentowane w literaturze średniowiecznej i twój sąd o nich.·Wzór ascety: (np. Św. Aleksy) rezygnacja z majątku, z życia w luksusie, [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:08 , Wyświetleń: 1320 , Ocena: 55.45, Głosów: 21, Autor: Mafej

Powtórka z epok - barok i oświecenie.

1.Styl barokowy w sztuce (Malarstwo, architektura)·Termin barok pochodzi z języka portugalskiego „barocco” oznacza nieregularną perłę o dziwnym kształci [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:11 , Wyświetleń: 1120 , Ocena: 65.23, Głosów: 12, Autor: Mafej

"Cierpienia młodego Wertera". Wrażenia po przeczytaniu lektury.

Utwór ten ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listów jednej osoby. Narracja w pierwszej osobie. Każdy list jest oznaczony datą. Świat jest przedstawiony z punktu w [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:48 , Wyświetleń: 866 , Ocena: 117.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć jeśli chce żyć przyzwoicie.

Na przestrzeni wieków człowiek zmieniał się zarówno pod względem wyglądu, jak i wartości, które regulowały jego życie. Słowa Josepha Conrada traktują o wartościach mo [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:49 , Wyświetleń: 795 , Ocena: 112.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

"Człowiek nie kamień"- jaki komentarz do słów Kochanowskiego, dopisali twórcy XIX i XX wieku?" – cierpienie

1.WstępNie ma życia bez cierpienia. Cierpienie zmusza nas do zastanowienia się nad życiem i jego sensem. Ludzie, którzy cierpią pytają o różne rzeczy i pragną znać o [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:50 , Wyświetleń: 1060 , Ocena: 23.55, Głosów: 43, Autor: Mafej

"Serce ma swoje racje, których rozum nie ma" udowodnij, że dewiza Pascala, była bliska wielu bohaterom literackim.

1. WstępLudzie od zawsze stawiani są przed trudnymi decyzjami, borykają się z wyborem między tym, co mówi im rozum, a tym, co podpowiada serce. Nie jest łatwo pójść n [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:51 , Wyświetleń: 998 , Ocena: 71.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać". Rozważ myśl, odwołując się do wybranych utworów literackich.

I. Wstęp - TezavSytuacja – zespół okoliczności, położenie w jakim się ktoś znajduje, ogół warunków, w których się coś dzieje, coś się rozwi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:52 , Wyświetleń: 1202 , Ocena: 86.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego jako utwór o sile i słabości człowieka

1. Wstęp„Inny Świat” noszący podtytuł „Zapiski sowieckie”, jest utrwaleniem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w wi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:53 , Wyświetleń: 1844 , Ocena: 23.42, Głosów: 49, Autor: Mafej

,„O których utworach można powiedzieć, chronią przed jałowością życia” -człowiek względem drugiego człowieka.

,„O których utworach można powiedzieć, chronią przed jałowością życia” -człowiek względem drugiego człowieka.1.WstępCzłowiek szuka szczęścia w do [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:57 , Wyświetleń: 901 , Ocena: 46.16, Głosów: 18, Autor: Mafej

Powtórka do matury - zagadnienia.

Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowiekowi w życiu, ukazywała róż [...]

Dodano: 2008-10-26 11:36:01 , Wyświetleń: 1303 , Ocena: 84.14, Głosów: 13, Autor: Mafej

Charakterystyka wybranej powieści tendencyjnej epoki pozytywizmu

Charakterystyka wybranej powieści tendencyjnej epoki pozytywizmu. Powieść tendencyjna - głosi prymat celów dydaktycznych i utylitarnych. Służy realizacji haseł [...]

Dodano: 2008-10-26 11:36:02 , Wyświetleń: 911 , Ocena: 56.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

Motyw mieszczaństwa w literaturze na przestrzeni wieków.

Mieszczaństwo – mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych krajach rozwój mieszczaństwa zależnie od warunków i gospodarczych przebiegał w inny sposób. M [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:45 , Wyświetleń: 37790 , Ocena: 1394.95, Głosów: 42, Autor: Mafej

"Bohaterowie literaccy epok minionych: przebrzmiałe mity, wiecznie żywe wzory, a może...?" Twój sąd o wybranych wzorcach osobowych.

Literatura przedstawia nam całą gamę ludzkich charakterów. Prezentowane postacie są wzorami ludzkich zachowań, które jak echo powracają w twórczości kolejnych epok. Warto [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:26 , Wyświetleń: 841 , Ocena: 40.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Scharakteryzuj powieść modernistyczną na wybranym przykładzie literatury Młodej Polski.

Powieści tej epoki nie dają tak szerokiego i plastycznego obrazu społeczeństwa, jaki dawały powieści poprzedniego - pozytywistycznego okresu. Gatunek ten najlepiej reprezentu [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:27 , Wyświetleń: 845 , Ocena: 61.08, Głosów: 11, Autor: Mafej

Analiza porównawcza poetyckich manifestów pokoleniowych romantyków i pozytywistów

1. Wstęp Autorem „Ody do młodości” jest młody 22 - letni poeta Adam Mickiewicz, który dopiero, co skończył studia. Mickiewicz należał do tajnego Towar [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:29 , Wyświetleń: 778 , Ocena: 77, Głosów: 8, Autor: Mafej

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku.

Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich z [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:30 , Wyświetleń: 1347 , Ocena: 45.83, Głosów: 29, Autor: Mafej

Zasady analizy i interpretacji wiersza.

Analiza i interpretacja utworu poetyckiegoAnaliza – badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, który [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:34 , Wyświetleń: 886 , Ocena: 45.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Cytaty.

CZŁOWIEK:“ Człowiek jest tylko trzciną, najsłabszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą...” Blaise Pascal“ Nie tak łatwo rzec: chcę być człow [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:46 , Wyświetleń: 2779 , Ocena: 4.02, Głosów: 40, Autor: Mafej

Cytaty maturalne.

„Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi”. M. Dąbrowska„Bóg go stworzył, więc powinien uchodzić za człowieka." W. Shakes [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:47 , Wyświetleń: 1050 , Ocena: 36, Głosów: 25, Autor: Mafej

Człowiek - cytaty.

Człowiek „Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze (...) /i niech panuje nad wszystką ziemią” Księga Genesis „Nie tak łatwo rzec: chcę być człowi [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:48 , Wyświetleń: 1138 , Ocena: 45.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?

Literatura, towarzysząc człowiekowi w każdej z następujących po sobie epok, starała się zawsze w pewien sposób kształtować jego światopogląd. Za jej pośrednictwem pisa [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:49 , Wyświetleń: 1546 , Ocena: 31.12, Głosów: 33, Autor: Mafej

Krytyka moralności mieszczańskiej w twórczości G. Zapolskiej.

1.Wstępa)Wyjaśnienie pojęcia moralności:Moralność, ogół norm, zasad, ocen, wzorów, ideałów - zmierzających do regulowania stosunków pomiędzy ludźmi. Całoksz [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:50 , Wyświetleń: 896 , Ocena: 48.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

Literatura XIX wieku jako strażniczka dziedzictwa narodowego.

Każdy naród pielęgnuje pewne wartości, które wyróżniają go spośród innych społeczeństw świata. Pamięć o tych wartościach pozwala zachować i utrwalić literatura! D [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:51 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 15.45, Głosów: 50, Autor: Mafej

Podaj definicję języka i onów jego główne funkcje

język - jest to system znaków prostych (wyrazy) oraz reguły ich łączenia w znaki złożone (zdania, czyli gramatyka).Funkcje języka: - komunikatywna a)infor [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:52 , Wyświetleń: 815 , Ocena: 71.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Omów na przykładach różne typy związków frazeologicznych

związek frazeologiczny - jest to mniej lub bardziej stałe połączenie wyrazów (zawsze logiczne)I. Podział związków frazeologicznych ze względu na budowę: a) fraz [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:53 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 47, Głosów: 23, Autor: Mafej

Omów cechy różnych stylów funkcjonalnych

Styl - to zespół środków językowych wybranych przez autora tekstów, ze względu na ich przydatność do realizacji celów wypowiedzi.Stylistyka - to dział nauki o j [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:54 , Wyświetleń: 1035 , Ocena: 57.76, Głosów: 16, Autor: Mafej

Przedstaw tradycję kabaretu w kulturze polskiej XX wieku.

Kabaret to typ małego teatrzyku nastawionego na rozrywkę, grającego w otoczeniukameralnym: w małych salkach, kawiarniach, a nawet w prywatnym mieszkaniu. Program kabaretowy [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:55 , Wyświetleń: 970 , Ocena: 99.33, Głosów: 8, Autor: Mafej

Motyw śmierci w baroku, romantyźmie, pozytywiźmie, młodej polsce i literaturze XX wieku

BAROK:Ta epoka wiele ma wspólnego ze średniowieczem. Powraca przygnębiający temat śmierci. W literaturze i sztuce znów występują tańce śmierci- korowody ludzi prowadz [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:56 , Wyświetleń: 41882 , Ocena: 758.34, Głosów: 76, Autor: Mafej

Pojęcia z polskiego

PamfletPamflet, utwór publicystyczny lub literacki, nierzadko anonimowy, zmierzający do zdemaskowania, ośmieszenia i poniżenia osoby, środowiska społecznego, instytucji. [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:57 , Wyświetleń: 1713 , Ocena: 24.2, Głosów: 24, Autor: Mafej

Spis lektur do matury

ANTYK:- Biblia- Sofokles – Antygona- Homer – Iliada OdysejaŚREDNIOWIECZE:- Bogurodzica- Legenda o św. Aleksym- Pieśń o Roladzie- Roz [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:58 , Wyświetleń: 1810 , Ocena: 23.19, Głosów: 36, Autor: Mafej

Ustna matura

XXVII3. Omów cechy gatunkowe poematu heroikomicznego na przykładzie „ Monachomachii „Poemat heroikomiczny to stary gatunek, uprawiany już w starożytności, [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:02 , Wyświetleń: 964 , Ocena: 134, Głosów: 5, Autor: Mafej

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiąz-kiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastano-wić, czym jest władza w ogóle. Zwykle o [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:03 , Wyświetleń: 885 , Ocena: 903, Głosów: 0, Autor: Mafej

Antyk - krótka powtórka do matury

1. Nazwa i ramy czasoweNazwa antyk wywodzi się od łacińskiego słowa antiquus i oznacza dawny.Za początek starożytności przyjmuje się przełom wieków IX i VIII p.n.e. , [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:03 , Wyświetleń: 1187 , Ocena: 49.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonać wyboru.

Dobro i zło współistnieją ze sobą od zawsze. Dzięki temu jest ład, gdyż te dwie różne sfery dopełniają się nawzajem, jeśliby tak nie było powstałby chaos. Człowiek [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:05 , Wyświetleń: 934 , Ocena: 55.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

"Miłość - złudne szczęście, ulotna chwila życia, źródło cierpień..." Do jakich refleksji na ten temat skłoniła cię lektura wybranych dzieł literackich.

Miłość - uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze. Głębokie i piękne, potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Nie potrafimy powiedzieć, [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:14 , Wyświetleń: 3085 , Ocena: 3, Głosów: 54, Autor: Mafej

"Wielkie charaktery jak latarnie morskie świecą daleko w ciemności" Przytoczone słowa uczyń mottem twoich rozważań o autorytetach i wzorach młodych ludzi przełomu XX i XXI wieku.

Przez słowo autorytet rozumiemy najczęściej osobę, którą podziwiamy, którą szanujemy, w której podobają nam się pewne cechy charakteru, do której w jakimś stopniu star [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:15 , Wyświetleń: 1002 , Ocena: 25.47, Głosów: 42, Autor: Mafej

Zagadnienia z gramatyki

1.Rzeczownik to taka część mowy, która służy przede wszystkim do oznaczania przedmiotów (ożywionych, nieożywionych i abstrakcyjnych); podstawową funkcją składniową [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:02 , Wyświetleń: 940 , Ocena: 57.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Antyk i Biblia - zagadnienia maturalne.

1 Kulturotwórcza rola Biblii-Biblia jest źródłem myśli filozoficznej i religijnej, jest księgą mądrości-Prezentuje ludzkie wzory i postawy, które są chwalone lub [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:42 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 55.38, Głosów: 20, Autor: Mafej

Przykładowe zagadnienia z literatury do matury ustnej

ZAGADNIENIA Z HISTORII LITERATURYBIBLIA I ANTYK1.Wykaż, że Biblia jest źródłem norm moralnych i wzorców postaw etycznych.2.Odwołując się do wybranych historii [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:23 , Wyświetleń: 1193 , Ocena: 28.48, Głosów: 28, Autor: Mafej

Postacie mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych np. Ikar, Syzyf, Prometeusz.

Każda z postaci mitologicznych miała określony charakter. Sens ich czynów był jasno określony i łatwy do odebrania przez czytelnika. Bohaterowie Ci stali się symbolem ludzi [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:04 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 38.9, Głosów: 19, Autor: Mafej

Dobro i zło encyklopedycznie.

DOBRO w szerokim znaczeniu znaczy to samo co wartość, dokładniej to samo co wartość dodatnia, przeciwieństwo zła; w etyce d. jest pojęciem podstawowym, jako najwyższe [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:23 , Wyświetleń: 977 , Ocena: 149.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Jak interpretować tekst?

Koncentruje uwagę na jego przeżyciach, doznaniach, sposobie odczuwania świata i analizie jego życiowych decyzji Analizę fragmentu tekstu - literackiego lub użytkowego - n [...]

Dodano: 2008-11-17 19:01:50 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 59.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?