Strona główna » Liceum » Język polski » Materiały do matury


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Dramat szekspirowski i jego wpływ na późniejsze epoki.

Szekspir jest twórcą wszechczasów. Chyba nikt nie znajdzie argumentów, aby temu zaprzeczyć. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że gdyby zniszczeniu uległa cała spuśc [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:50 , Wyświetleń: 874 , Ocena: 110.14, Głosów: 6, Autor: Mafej

Ustna

Matura ustna 1.Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa Wstęp•Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:53 , Wyświetleń: 971 , Ocena: 38.29, Głosów: 20, Autor: Mafej

Różne sposoby charakteryzowania postaci literackich.

Charakterystyka to ogół zabiegów mających na celu prezentację, analizę i interpretację postaci literackiej w utworze.Podstawowe rodzaje charakterystyk:a) zewnętrzna [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:22 , Wyświetleń: 866 , Ocena: 68.3, Głosów: 9, Autor: Mafej

Sposoby charakteryzowania postaci w epice i dramacie.

Charakterystyka to ogół zabiegów mających na celu prezentację, analizę i interpretację postaci literackiej w utworze.Sposoby charakteryzowania w epice:-obecność na [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:23 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 928, Głosów: 0, Autor: Mafej

"Tylko życie poświecone innym wartościom warte jest przeżycia.” A. Einstein.

Czym byłoby nasze życie, gdybyśmy skupili się tylko i wyłącznie na jego przeżywaniu? Nie patrzylibyśmy na ludzi potrzebujących pomocy, nie stworzylibyśmy żadnego dzieła [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:38 , Wyświetleń: 1037 , Ocena: 170, Głosów: 3, Autor: Mafej

Na podstawie wybranych utworów literackich wyjaśnij, czym może być dom rodzinny – oazą spokoju, miejscem konfliktów, wspomnieniem.

Dzieła pisarzy na przestrzeni epok przynoszą bardzo różne obrazy domu i rodziny. Jedne są spokojne i pogodne, pełne harmonii i przyjemności, a ukazują dom i rodzinę jako u [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:35 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 695, Głosów: 0, Autor: Mafej

Przemówienie z podziękowaniem dla dyrekcji i nauczycieli...

Szanowny Panie Dyrektorze, Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy!W ostatnim dniu nauki w gimnazjum przypadł mi w udziale zaszczyt,w imieniu uczniów klas trzecich,powiedzie [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:19 , Wyświetleń: 1395 , Ocena: 21.72, Głosów: 45, Autor: Mafej

Refleksje nad literaturą staropolską - minęły wieki, zmienił się świat... Czy warto do niej wracać?

Średniowiecze, renesans, barok i oświecenie - to cztery wielkie epoki, na które przypada rozwój literatury staropolskiej - tej, która dała początek narodowej literaturze w o [...]

Dodano: 2008-12-04 23:58:57 , Wyświetleń: 865 , Ocena: 51.38, Głosów: 15, Autor: majka100100

Trud wierności sobie - słowa te uczyń mottem rozważań o postawie wybranych bohaterów literackich, wiernym swoim ideałom.

Apolinary Despinoix powiedział kiedyś: "Bądź wierny sobie, a będziesz wierny innym" - słowa wydawać by się mogło oczywiste, jednak nie zawsze prawdziwe, co postaram się t [...]

Dodano: 2008-12-04 23:58:58 , Wyświetleń: 937 , Ocena: 56.94, Głosów: 15, Autor: majka100100

Oskarżenie systemów totalitarnych znanych pisarzy.

Wielu współczesnych historyków uważa, że poprzedni wiek był wiekiem totalitaryzmu. Dyktatorzy pokroju Stalina czy Hitlera opanowały masy. Swoimi demagogicznymi mowami sprawi [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:33 , Wyświetleń: 802 , Ocena: 130.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Żyć życiem innym niż większość... Twoje refleksje o wybranych bohaterach literackich idących własną drogą.

Na początku XXI wieku niemal wszyscy żyją podobnie. Prawie każdy młody człowiek uczy się, by mieć w przyszłości dobrą pracę. Dorośli natomiast pracują często ponad s [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:47 , Wyświetleń: 766 , Ocena: 30.26, Głosów: 18, Autor: majka100100

Motyw podróży.

PodróżPrzebywanie drogi do jakiegoś miejsca przenoszenie się, przemieszczanie z miejsca na miejsce po rozległych terenach. Kolejne odwiedzanie wielu miejsca w poszukiwaniu [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:34 , Wyświetleń: 40423 , Ocena: 1165.11, Głosów: 55, Autor: majka100100

Słowniczek maturzysty

FARSA, FARSOWY Farsowy charakter mają liczne seriale, które sprzedają nam w ostatnich latach stacje telewizyjne: Miodowe lata, Graczykowie, Trzynasty posterunek. Ich fabuła [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:19 , Wyświetleń: 858 , Ocena: 22.82, Głosów: 32, Autor: majka100100

Słowniczek maturzysty, cz. I, od A do E

Abstrakcjonizm pojawił się w sztukach plastycznych w XX wieku. Sztuka abstrakcyjna nic nie przedstawia, jest wyrazem zamysłu artysty, jego trudnych do odczytania wyobrażeń i u [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:20 , Wyświetleń: 929 , Ocena: 91.73, Głosów: 10, Autor: majka100100

Motyw labiryntu w literaturze.

ANTYK Labirynt w mitologii (budowniczy – Dedal):- labirynt jest w centrum krętych korytarzy;- śmiałek musi do niego dotrzeć i zgładzić potwora;- jest po [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:57 , Wyświetleń: 41096 , Ocena: 2594, Głosów: 25, Autor: majka100100

Antyk - Barok pytania i odpowiedzi od antyku do baroku- powtórka do matury ustnej.

1.Znane postacie mitologiczne:Zeus (Ojciec Niebios, Władca Piorunów) i jego żona Hera (Białoramienna). Bóg - ustanawiał prawa, rządził ciałami niebieskimi, zaś bogini [...]

Dodano: 2008-12-08 15:29:16 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 33.87, Głosów: 30, Autor: majka100100

Motywy literackie.

ARTYSTAprzypisywana nadwrażliwość; inne normy etyczne i moralne (większa swoboda) Mitologia: ·Hefajstos wytwarzał pioruny i dzieła sztuki; tarcza dla Achil [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:14 , Wyświetleń: 46381 , Ocena: 4994.67, Głosów: 8, Autor: majka100100

W literaturze obcej i polskiej możesz odnaleźć różne postawy życiowe. Zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować dzisiaj młody człowiek.

Każde dzieło literackie przedstawia różne zachowania, charaktery i postawy bohaterów. Niektóre są pozytywne, warte naśladowania i popierania, inne zaś negatywne, godne pot [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:15 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 44.28, Głosów: 17, Autor: majka100100

Biblia jako dzieło literackie (zawartość treściowa, styl, język, różnorodność gatunkowa).

Biblia –używamy wymiennie nazwy Pismo Święte.Księgi Biblii tworzą kanon. Pisane były przez wieki przez wielu autorów.Styl biblijny:1)jego funkcją jest prz [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:08 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 30.83, Głosów: 34, Autor: majka100100

Cechy tragedii antycznej - omów na przykładzie „Antygony” Sofoklesa.

a.)Zasada trzech jedności-czasu – wydarzenia rozgrywają się w ciągu jednej doby-miejsca – akcja toczy się w Tebach-akcji – jeden wątek: spór An [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:10 , Wyświetleń: 986 , Ocena: 35.56, Głosów: 17, Autor: majka100100

Hiob, Kohelet, syn Marnotrawny, miłosierny Samarytanin – uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych.

PRZYPOWIEŚĆ – parabola – jest to gatunek narracyjny o charakterze moralistycznym. Przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne ze względu na swe cechy jednostk [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:11 , Wyświetleń: 873 , Ocena: 28.91, Głosów: 21, Autor: majka100100

Mitologia jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na przykładach różnych epok.

Mit to sfabularyzowana opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Mit przedstawia jakąś historię i wyraża językiem symbolicznym religijne oraz filozoficzne i [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:12 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 31.81, Głosów: 35, Autor: majka100100

Motyw śmierci i unicestwienia w literaturze średniowiecza.

1.Człowiek okresu średniowiecza był oswojony ze śmiercią. Był to przecież okres wojen, epidemii dżumy i cholery. Pojęcie śmierci kojarzone było z:a.)wyzwoleniem [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:13 , Wyświetleń: 34631 , Ocena: 9354.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Odwołując się do konkretnych utworów literackich, omów średniowieczne gatunki literackie.

W średniowieczu mają początek literatury narodowe większości krajów europejskich, w znacznej mierze wywodzące się z ustnej twórczości ludowej, dawnych wierzeń i folkloru [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:14 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 26.45, Głosów: 39, Autor: majka100100

Omów średniowieczną polską historiografię.

Średniowieczna historiografia dotyczy kronik powstałych w tym okresie. Ich zalążkiem były ich wcześniejsze formy – roczniki czyli królewskie zapiski dotyczące różny [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:15 , Wyświetleń: 1280 , Ocena: 39.15, Głosów: 25, Autor: majka100100

Parenetyczny charakter literatury średniowiecza.

Pareneza – uczenie za pomocą przykładuliteratura średniowiecza miała pouczać i wychowywać. Propagowała określone wzorce osobowe:- Asceta- Rycerz dosko [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:17 , Wyświetleń: 781 , Ocena: 124.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Pierwsze epopeje greckie i ich cechy gatunkowe – omów na przykładzie wybranego eposu homeryckiego.

Epos 1)Pierwszy opisał epos Arystoteles.Wyróżnił on:-dramatyczne ułożenie fabuły-wiersz bohaterski (heksametr)-naśladownictwo świata rzeczywistego- [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:17 , Wyświetleń: 860 , Ocena: 22.06, Głosów: 35, Autor: majka100100

Porównaj dwie kosmogonie: mityczną i biblijną.

KOSMOS – ( porządek świata ) – wszechświat, nieskończony w czasie i przestrzeni zbiór galaktyk, w sensie filozoficznym – świat, wewnętrzna uporządkowana c [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:18 , Wyświetleń: 949 , Ocena: 119.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Racje stron w konflikcie przedstawionym przez Sofoklesa w „Antygonie”. Uniwersalna wymowa tego konfliktu.

Tragedia „Antygona” wiąże się z mitem trojańskim. Zdarzenia w nim opisane poprzedzają akcję tragedii. Mit opowiada o domu Lajosa, nad którym ciąży fatum. Z Laj [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:19 , Wyświetleń: 737 , Ocena: 33.11, Głosów: 18, Autor: majka100100

Bohaterowie, którzy dążyli do szczęścia.

Problem szczęścia dot. wielu ludzi. Nie ma istoty ludzkiej, która nie dążyłaby do niego, nie zastanawiałaby się nad tym, czym jest szczęście. ”Wielu szuka szczęśc [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:36 , Wyświetleń: 875 , Ocena: 136, Głosów: 5, Autor: majka100100

Matura

Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"?Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:39 , Wyświetleń: 1089 , Ocena: 49.81, Głosów: 20, Autor: majka100100

Motyw domu w wybranych utworach literackich.

Motyw domu pojawia się w literaturze niemal wszystkich epok.Rzadko jednak dom to tylko cztery sciany,twórcy nadaja mu zazwyczaj wymiar symboliczny pod slowem dom jest ukrytych [...]

Dodano: 2008-12-14 13:03:01 , Wyświetleń: 41440 , Ocena: 11587.3, Głosów: 5, Autor: majka100100

Superważne cytaty i idee literackie.

1.„Biblia”-Marność nad marnościami i wszystko marność-Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz2.„Hamlet” Szekspir (Hamlet i Horacjo)

Dodano: 2008-12-15 23:07:53 , Wyświetleń: 1095 , Ocena: 164.71, Głosów: 6, Autor: majka100100

Nauka o języku - pytania do ustnej matury.

Nauka o języku1-Komunikacja językowa-jedna osoba jest odbiorcą , druga nadawcą informacji .Przekładanie wiadomości na słowa nazywamy kodowaniem . Do komunikacji niezbęd [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:09 , Wyświetleń: 891 , Ocena: 36.96, Głosów: 24, Autor: majka100100

Jesteśmy ludźmi i jesteśmy odpowiedzialni za swoje zachowanie - rozprawka.

Odpowiedzialność ma wiele znaczeń. Można być odpowiedzialnym za siebie, za kogoś, można brać na siebie odpowiedzialność i można ponosić odpowiedzialność. Słownikowa [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:32 , Wyświetleń: 831 , Ocena: 119.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Cytaty - dom.

-”...dom jest sześcianem dzieciństwa; dom jest kostką wzruszenia...”-Z. Herbert: „Dom”;-”Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, [...]

Dodano: 2008-12-17 11:01:45 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 46.71, Głosów: 20, Autor: majka100100

Opracowane tematy na mature ustna z J.Polskiego

Opracowuje sobie tematy do maturki ustnej z J.Polskiego a wlasciwie to przepisuje ze sciag ktore pozyczylem od wszystkich znajomych... narazie mam opracowane cos kolo 30 tematow wi [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:08 , Wyświetleń: 1052 , Ocena: 28.08, Głosów: 25, Autor: majka100100

Motyw cierpienia w literaturze.

Cierpienie człowieka, ból fizyczny i moralny to częsty motyw wypracowań maturalnych. Nie jest łatwy mimo, że obecny w każdej epoce. To motyw twórczy, refleksyjny. Przyczyny [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:10 , Wyświetleń: 787 , Ocena: 99.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Interpretacja tekstu literackiego.

Interpretacja tekstu literackiego: 1. Uważnie i kilkakrotnie przeczytaj tekst. 2. Poszukaj w tekście elementu przeważającego nad innymi, tzw. dominaty (np. cecha stylu, [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:12 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 173.57, Głosów: 6, Autor: majka100100

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.

M I T O L O G I A I B I B L I ALiteratura mitologiczna prezentuje bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:14 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 102.5, Głosów: 7, Autor: majka100100

Matura ustna - gramatyka.

1 Omów mit ze względu na przynależność rodzajową i gatunkową: podaj rodzaje mitów odwołując się do konkretnych przykładów.Mit – krótki utwór epicki, opowia [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:50 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 46.48, Głosów: 20, Autor: majka100100

Synteza epoki średniowiecze

S r e d n i o w i e c z EMedia temporaRAMY CZASOWE: IV/V-XVEuropa:Początek,476 – upadek cesarstwa zachodniorzymskiegoKres epoki,1453 – upadek Konstantynopola14 [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:15 , Wyświetleń: 803 , Ocena: 40.81, Głosów: 15, Autor: majka100100

XX-lecie i Młoda Polska- ustna

1. Omów postawę końca wieku reprezentowaną w poezji Kazimierza Przerwy- Tetmayera odwołując się do filozofii Schopenhauera i Nietzshego. „Hymn do Nirwany” Te [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:54 , Wyświetleń: 1003 , Ocena: 87, Głosów: 11, Autor: majka100100

Motyw samotności (omów na podstawie 3 wybranych utworów literackich).

SamotnośćWiększość z nas doświadcza uczucia samotności nawet wtedy, kiedy przebywa wśród innych ludzi. Każdy z nas miewa czasami uczucie, że został pozostawiony sam [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:07 , Wyświetleń: 1207 , Ocena: 27.27, Głosów: 25, Autor: majka100100

srodki artystyczne i stylistyczne

[...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:08 , Wyświetleń: 829 , Ocena: 125.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

"Pisarz tylko zaczyna, dopiero czytelnik dzieło rozwija, dopełnia wzbogaca"- przekonuje Ryszard Kapuściński. Podejmij dialog z sądem pisarza, przywołując stosowne utwory.

"Obym ja kiedyś dożył tej pociechy, by moje dzieło zstąpiło pod strzechy!" Tak - według mnie właśnie to jest ważne - by utwór miał czytelników - to oni i tylko oni pot [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:36 , Wyświetleń: 851 , Ocena: 20.8, Głosów: 44, Autor: majka100100

Polski ustny - materiały

I1.Wskaż podobieństwa i różnice w opinii stworzenia świata w „Biblii” i „Mitologii”.Wizja początku świata wg Księgi Genesis i wg mitu „ [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:08 , Wyświetleń: 936 , Ocena: 159.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

Teoria literatury.

4. Jakimi słownikami należy się posługiwać, aby pisać i mówić poprawnie.Słownik wyrazów obcychSłownik synonimówSłownik antonimówSłownik wyrazów blis [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:08 , Wyświetleń: 887 , Ocena: 69.33, Głosów: 11, Autor: majka100100

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać– zasada morf [...]

Dodano: 2009-01-03 11:44:08 , Wyświetleń: 2455 , Ocena: 3.03, Głosów: 32, Autor: majka100100

Pytania na maturę ustną 2004

Starożytność1.Na czym polega uniwersalność greckich mitów?2.Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu.3.Na [...]

Dodano: 2009-01-03 11:44:08 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 23.08, Głosów: 37, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?