Strona główna » Liceum » Język polski » Materiały do matury


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Z. Herbert - poeta moralista

Zbigniew Herbert był niepowtarzalną osobowością polskiej poezjiwspółczesnej. W materii jego utworów współgrają elementy klasycyzmu itrupizmu, egzystencjalizmu i e [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:31 , Wyświetleń: 1194 , Ocena: 15.96, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Katastrofizm.

1. „Apokalipsa św. Jana” – Apokalipsa – proroctwo, szczególne proroctwo, bo obrazujące losy świata i ludzkości, koniec istnienia i Sąd Ostateczny. [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:54 , Wyświetleń: 900 , Ocena: 22.97, Głosów: 35, Autor: Michalk88

"Ale ten płacz Antygony, Co szuka swojego brata, To jest zaiste nad miarę wytrzymałości ". Czesław Miłosz

Od początków istnienia literatury, od prastarych, antycznych mitów i biblijnych opowieści obiektem zainteresowania twórców był człowiek, zaś życie ludzkie składa się ni [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:49 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 29.58, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Dialekty regionalne w Polsce.

Dialekt to mowa ludności pewnej dzielnicy kraju różniąca się od języka ogólnonarodowego swoistymi cechami fonetycznymi i leksykalnymi.Dialekt małopolski: obejmuje pd-ws [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:41 , Wyświetleń: 875 , Ocena: 32.91, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Motyw: ARKADIA.

Wstęp do motywu ARKADIANaturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym & [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:10 , Wyświetleń: 44484 , Ocena: 2424.67, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Motyw CIERPIENIE

Wstęp do motywu CIERPIENIEBó l to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła napisał Leopold Staff w wierszu Osłodyczy cierpienia, określając jedną z podstawowych zasa [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:13 , Wyświetleń: 39946 , Ocena: 1903.59, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Typy bohaterów romantycznych.

Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:50 , Wyświetleń: 996 , Ocena: 71.64, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Motywy literackie (2)

SAMOTNOŚĆAntygona, Hamlet, Konrad III, Ludzie bezdomniKOBIETAAntygona, Tristian i Izolda, Sonety do Laury(Francesco Petrarka-renesans), Cierpienia młodego Wertera, B [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:46 , Wyświetleń: 37682 , Ocena: 1545.95, Głosów: 38, Autor: Michalk88

O twórczości Tadeusza Konwickiego

- w swoich powieściach : „Kompleks polski”, „Mała apokalipsa”, „Wschody i zachody księżyca” pisarz formułuje tezę o powszechnym kryzysie w [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:33 , Wyświetleń: 893 , Ocena: 50.53, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Dokonaj podziału znaków umownych i naturalnych. Omów ich istotę.

Ludzie porozumiewają się najczęściej za pomocą języka. Elementy językowe kierują uwagę odbiorców tekstu na ściśle określone przedmioty i zjawiska rzeczywistości, repr [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:34 , Wyświetleń: 1016 , Ocena: 93.27, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Bolesław Leśmian - opracowanie.

*BOLESŁAW LEŚMIAN* - pytania o sens; poeta osobnyBALLADA-gatunek stworzony w średniowieczu, uważana za literaturę niską, karnawałową, literaturę prostych ludzi- ga [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:16 , Wyświetleń: 1059 , Ocena: 50.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Gatunki biblijne we współczesnej literaturze.

Przypowieść, parabola, gatunek należący do literatury moralistyczno-dydaktycznej, najczęściej związany z wierzeniami religijnymi. Posługuje się narracją, w której postac [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:18 , Wyświetleń: 1223 , Ocena: 38.79, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Marek Hłasko: biografia i interpretacja niektórych utworów.

Marek Hłasko (znany też jako piękny dwudziestoletni, romantyczny buntownik, niewinny młodzieniec, najprzystojniejszy pomocnik blacharza czy outsider) urodził się tuż przed [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:09 , Wyświetleń: 846 , Ocena: 231.67, Głosów: 2, Autor: Michalk88

Motywy mitologiczne w literaturze polskiej

MIT O PROMETEUSZU.Postać Prometeusza, czyli Jupiter w mitologii rzymskiej została stworzona, przez Jana Parandowskiego. W mitologii greckiej był tytanem, którego imię znac [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:53 , Wyświetleń: 32589 , Ocena: 1121.14, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Synteza maturalna

Biblia-najwazniejszym jej przesłaniem jest miłosc.Księga Hioba-w niej pytania o dobro i zło i sens życia. Bóg wystawia go na próbe, on jej nie rozumie ale ja przyjmuje z [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:54 , Wyświetleń: 800 , Ocena: 57.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Klasyfikacja środków stylistycznych.

Fonetyczne środki stylistyczne: - onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze np. bum) - instrumentacja zgłoskowa ("O szyby deszcz, deszcz dzwoni jesienny") - [...]

Dodano: 2008-10-09 12:23:50 , Wyświetleń: 1116 , Ocena: 117.27, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Starożytność (5)

1. Problematyka moralna „Antygony”Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym ro [...]

Dodano: 2008-10-09 12:23:54 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 180, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Słowniki

Słownik ortograficzny - jest to słownik podający wyracy, co do których mogą wystąpić wątpliwości, jak należy je pisać; słownik ten uczy poprawnej pisowni.Słownik p [...]

Dodano: 2008-10-10 11:29:47 , Wyświetleń: 1032 , Ocena: 35.96, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym.

Już od początków istnienia człowieka w obecnej formie, jaką jest Homo Sapiens, istniały elity społeczne i kasta rządzących plemieniem. Prawie też od zawsze wszystkie spo [...]

Dodano: 2008-10-10 11:29:58 , Wyświetleń: 743 , Ocena: 32.88, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Czas i przestrzeń w "Sklepach Cynamonowych" i "Sanatorium Pod Klepsydrą" Brunona Schulza.

Pisarz, grafik Bruno Schulz jest na pewno postacią niebanalną. Człowiek obdarzony talentami: literackim i artystycznym na pewno inaczej pojmuje świat, jego realia, czas inaczej [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:23 , Wyświetleń: 849 , Ocena: 77.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Żyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę?

KONSPEKTŻyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę?1.WstępTeza: Poświęcenie się wartością przeras [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:09 , Wyświetleń: 1013 , Ocena: 26.89, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Świat to labirynt, teatr, sen...- która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest ci najbliższa?

Już w czasach antycznych próbowano interpretować postawę człowieka do czasów w których przyszło mu żyć. Próbowano też stworzyć koncepcję sprowadzającą byt człowiek [...]

Dodano: 2008-10-12 15:09:00 , Wyświetleń: 1621 , Ocena: 56.36, Głosów: 24, Autor: Michalk88

"Być albo mieć" – To alternatywa przed którą staje każdy człowiek. Twoje wnioski w oparciu o bohaterów literackich.

Być albo mieć – to alternatywa przed którą staje każdy człowiek. Każdy staje w pewnym etapie życia przed takim wyborem. Stanęli również bohaterowie utworów które [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:14 , Wyświetleń: 1140 , Ocena: 40.89, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Miłość ma różne barwy. Jaki rodzaj miłości ma największe znaczenie w życiu człowieka?

Natura ludzka wzbogacona jest wieloma uczuciami. Najcenniejsze spośród nich to miłość.Spotyka się ją często ,lecz każdy z nas odbiera ją inczej.Ona też przyjmuje różne [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:41 , Wyświetleń: 1135 , Ocena: 37.38, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Odwołując się do znanych ci dzieł literackich uzasadnij, że mitologia jest źródłem tematów literackich.(matura ustna)

Mit jest opowieścią o stałej warstwie fabularnej wyrażającej wierzenia starożytnych Greków, Rzymian. Mity dają odpowiedź na pytanie jak powstał świat, człowiek, jaka je [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:06 , Wyświetleń: 947 , Ocena: 40.52, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Określ istotę stylizacji. Wymień znane ci rodzaje stylizacji językowej i scharakteryzuj jeden z nich.(matura ustna)

Stylizacja to celowe i świadome nawiązanie do określonego stylu, przez wprowadzenie istotnych dla niego (tzn. dla tego stylu) właściwości.Rodzaje stylizacji:-Archaiza [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:06 , Wyświetleń: 945 , Ocena: 33.73, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Posługując się przykładami ze znanych ci dramatów, wskaż różnice w klasycznym i szekspirowskim pojmowaniu tragizmu.(matura ustna)

Tragizm – to kategoria moralna, stawiająca bohatera w sytuacji wybory dwóch równorzędnych racji. Której nie wybierze i tak ta wybrana doprowadzi do klęski. Klasyczn [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:07 , Wyświetleń: 719 , Ocena: 30.9, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Wskaż, że „Antygona” Sofoklesa, „Odprawa posłów greckich” J. Kochanowskiego i „Makbet” Szekspira są lekcją dla sprawujących władzę.(matura ustna)

„Antygona” – tragedia antyczna napisana w V w. pne. jest utworem nt. władzy. Tę, w Tebach sprawuje Kreon, wuj Antygony, który objął tron po bratobójczej śm [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:08 , Wyświetleń: 1136 , Ocena: 41.62, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Wymień i krótko omów 4 podstawowe zasady polskiej ortografii. Określ, które zasady regulują pisownie następujących wyrazów.(matura ustna)

Wyrazy: kot, ławka, nożny, córka, morze, charakter, klasówka, sponad, niezgodaSą cztery zasady:-fonetyczna – jak się mówi tak się pisze np. koń, dom, mama, p [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:09 , Wyświetleń: 909 , Ocena: 31.44, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Opowiedz o dylematach i poszukiwaniach Cezarego Baryki, bohatera „Przedwiośnia” (matura ustna)

Utwór S. Żeromskiego napisany został w 1924r., w 1925 wydany, powstał jako wyraz rozgoryczenia do 6 lat istnienia nowej Polski. Dzieciństwo Cezarego Baryki upływa w siels [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:10 , Wyświetleń: 978 , Ocena: 79, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Zbierz argumenty przemawiające za uniwersalną wymową przypowieści biblijnych. (matura ustna)

Uniwersalna wymowa to taka, która ma charakter powszechny, jednolity, dotyczący każdego człowieka bez względu na rasę, kulturę, religię i miejsce geogr., w którym czł [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:11 , Wyświetleń: 987 , Ocena: 63.6, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Wymień ugrupowania poetyckie międzywojnia i zinterpretuj wiersz J. Tuwima „Prośba o piosenkę”. (matura ustna)

-Ugrupowanie poetyckie „Skamandra”, w którym tworzyli: J. Tuwim, K. Wierzyński, J. Lechoń, J. Iwaszkiewicz. Nie mieli konkretnego programu poetyckiego, wprowadza [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:14 , Wyświetleń: 797 , Ocena: 39.63, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Wskaż w znanych Ci utworach motyw powstania styczniowego (1863).(matura ustna)

Motyw powstania styczniowego widnieje na kartach „Nad Niemnem” e. Orzeszkowej, która napisała powieść z okazji zbliżającej się, 25 rocznicy wybuchu powstania [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:14 , Wyświetleń: 1290 , Ocena: 26.53, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Uzasadnij, że „Wesele” S. Wyspiańskiego można nazwać dramatem społecznym. (matura ustna)

Ślub Lucjana Rydla – młodopolskiego poety z chłopką – Jadwigą Mikołajczykówną odbył się w 1900r. w Bronowicach pod Krakowem. Małżeństwa inteligencko - chł [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:15 , Wyświetleń: 1166 , Ocena: 30.81, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Pytania do powtórzeń przed maturą

ANTYK 1.Na przykładzie dowolnego mitu wykaż uniwersalne wartości mitów grckich. 2.Podaj kilka przykładów postaci mitologicznych, funkcjonujących w kulturze europejsk [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:29 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 49.35, Głosów: 16, Autor: Michalk88

„Nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę” – opowiedz o „człowieku w niewoli formy” na podstawie „Ferdydurke” W. Gombrowicza.(matura ustna)

Bohater powieści W. Gombrowicza, Józio Kowalski, jest 30-letnim mężczyzną, pisarzem, autorem „Pamiętnika z okresu dojrzewania”. Ni to na jawie, ni we śnie pojawi [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:33 , Wyświetleń: 1615 , Ocena: 19.85, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Odwołując się do wybranych utworów L. Staffa, K. P. Tetmajera i J. Kasprowicza, przedstaw nastroje wpisane w młodopolską poezję.(matura ustna)

Leopold Staff, czołowy liryk epoki Młodej Polski, jest piewcą symbolizmu. Jest to kierunek literacki i artystyczny wyrażający treść przy pomocy określonego symbolu, który [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:34 , Wyświetleń: 914 , Ocena: 45.62, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Przedstaw argumenty przemawiające za dydaktyzmem literatury średniowiecza.(matura ustna)

Cechą literatury średniowiecznej jest zaangażowanie w kwestie religijne, świeckie, duchowe, społeczne. Utwory pisane były po to, aby służyć określonym celom: aby zbudowa [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:35 , Wyświetleń: 981 , Ocena: 37.61, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Wykaż, że Biblia, to zalążek literacki i źródło nakazów moralnych.(matura ustna)

-Biblia (biblos) – słowo greckie, inaczej księga. -Najstarsze zapisy biblijne pochodzą z VI i V wieku pne. Zapisy poprzedziła wielowiekowa tradycja ustna. Chrystianiz [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:36 , Wyświetleń: 916 , Ocena: 33.62, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Pozytywizm czy antypozytywizm?

SkojarzeniaPozytywizm – scjentyzm, wynalazki, istota wieku XIX, współpraca wszystkich warstw narodu, nowele, krzewienie oświaty, takie nazwiska jak John Stuart Mill, C [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:22 , Wyświetleń: 834 , Ocena: 104.14, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Dlaczego o wybranych bohaterach literackich powiedziałbyś „ludzie wolni”.

Wolność jest to pojęcie bardzo szeroko rozumiane. Słownik języka polskiego podaje znaczenie wolności jako niezależność, niepodległość, swoboda i samodzielność. „ [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:56 , Wyświetleń: 950 , Ocena: 44, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Śmierć jako temat i motyw w literaturze dawnych wieków i w polskich utworach o drugiej wojnie światowej. (1)

Śmierć jako temat i motyw w literaturze i sztuce przewijała się poprzez wszystkie epoki literackie. Jej obraz i znaczenie ewoluowały razem z rozwojem szeroko rozumianej kultur [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:35 , Wyświetleń: 1523 , Ocena: 16.82, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Obrachunki z polskością. Twój głos w dyskusji na temat polskich mitów, jakie wykształciła literatura na przestrzeni wieków.

XVI - wieczni historycy twierdzili, ze szlachta polska wywodzi sie od Sarmatów, starozytnego plemienia, zamieszkujacego przed wiekami ziemie polskie. Sarmatom przypisywano wiele w [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:32 , Wyświetleń: 815 , Ocena: 49.87, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Charakterystyka epok - wersia mini

W załaczniku w postaci tabel [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:02 , Wyświetleń: 1084 , Ocena: 44.06, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Szczegółowa charakterystyka epok literackich

Treść w załaczniku. [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:03 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 48.65, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Literatura a historia.

Historia a literatura ma wiele wspólnego ze sobą. Wielu autorów opisuje wojny, powstania lub obozy koncentracyjne. Na początek skupię się na tym ostatnim,czyli na obozach kon [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:43 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 84.27, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Trud wierności sobie

Problem wierności ideałom jest problemem odwiecznym, człowiek prawy nigdy nie zrezygnuje z raz objętego kursu ku wartościom ważnym i pożytecznym. Można by się zastanowić [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:44 , Wyświetleń: 801 , Ocena: 106.83, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Najstarsze zabytki języka polskiego. Pojęcia i utwory z literatury współczesnej.

Kronika polska Anonima tzw. GallaKronika powstała najprawdopodobniej w latach 1113-1117 na dworze Bolesława Krzywoustego. Najstarsza zachowana kopia pochodzi jednak dopiero z [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:46 , Wyświetleń: 931 , Ocena: 501, Głosów: 1, Autor: Michalk88

Artysta.

Artysta — Twórca lub odtwórca dzieła sztuki; człowiek obdarzony talentem wyróżniającym go spośród innych. Kuł-tura i potoczne wyobrażenia przypisują artyście nad [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:37 , Wyświetleń: 1184 , Ocena: 52.45, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Bezdomność.

BEZDOMNOŚĆ-człowiek bezdomny to ktoś nie mający domu, schronienia, nie mający gdzie mieszkać, tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota Biblia Stary Testament 1)Wyrokiem bosk [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:39 , Wyświetleń: 1594 , Ocena: 112.91, Głosów: 10, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?