Strona główna » Liceum » Język polski » Materiały do matury


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Historia języka - gramatyka diachroniczna.

Historia języka - gramatyka diachronicznaPrzeszłością języka zajmuje się m. in. gramatyka historyczna, zwana też diachroniczną, która bada i opisuje fakty językowe w [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:43 , Wyświetleń: 808 , Ocena: 910, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiąz-kiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastano-wić, czym jest władza w ogóle. Zwykle o [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:03 , Wyświetleń: 885 , Ocena: 903, Głosów: 0, Autor: Mafej

Sposoby charakteryzowania postaci w epice i dramacie.

Charakterystyka to ogół zabiegów mających na celu prezentację, analizę i interpretację postaci literackiej w utworze.Sposoby charakteryzowania w epice:-obecność na [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:23 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 928, Głosów: 0, Autor: Mafej

Na podstawie wybranych utworów literackich wyjaśnij, czym może być dom rodzinny – oazą spokoju, miejscem konfliktów, wspomnieniem.

Dzieła pisarzy na przestrzeni epok przynoszą bardzo różne obrazy domu i rodziny. Jedne są spokojne i pogodne, pełne harmonii i przyjemności, a ukazują dom i rodzinę jako u [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:35 , Wyświetleń: 961 , Ocena: 695, Głosów: 0, Autor: Mafej

Cierpienie. (2)

Motyw cierpienia obecny jest w literaturze wszystkich narodów i czasów. To temat wzniosły, bowiem nawet bezduszni chylą czoła przed ludzkim cierpieniem. Jest pojęciem smutnym [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:08 , Wyświetleń: 2654 , Ocena: 700, Głosów: 0, Autor: majka100100

słownik pojęć

abnegacjawyrzeczenie się; zaniedbanie się.adaptacjaprzetworzenie utworu literackiego na utwór innego rodzaju literackiego lub inny rodzaj sztuki, np. opowiadania [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:02 , Wyświetleń: 3403 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

„Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych. Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka”.

-„...Żyli długo i szczęśliwie” – zakończyłem czytanieA teraz już śpi – powiedziałem.-Leszek!? – zawołała Ania-Co się stało?

Dodano: 2009-01-06 18:43:00 , Wyświetleń: 790 , Ocena: 660, Głosów: 0, Autor: majka100100

Pochodzenie języka polskiego

Podział języków słowiańskich1.Grupa zachodniosłowiańska: język polski, dolnołużycki, górnołużycki, czeski i słowacki;2.Grupa wschodniosłowiańska: [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:04 , Wyświetleń: 970 , Ocena: 830, Głosów: 0, Autor: elkakida

Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla

POLSCY LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA? Co to jest Literacka Nagroda Nobla? Literacka Nagroda Nobla przyznawana jest przez Szwedzką Akademię od roku 1901. Kandydatury zgł [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:55 , Wyświetleń: 857 , Ocena: 893, Głosów: 0, Autor: elkakida

Pozytywizm - do matury ustnej

1. Charakterystyka epokia)nazwaNazwa pochodzi od tytułu czołowego dzieła, zawierającego program epoki- Augusta Comte'a Wykłady filozofii pozytywnej. Słowo "pozytywny" [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:19 , Wyświetleń: 803 , Ocena: 701, Głosów: 0, Autor: elkakida

Proza rozrachunków inteligenckich.

KAZIMIERZ BRANDYS-jego wielki cykl „Między wojnami”·składają się na niego 4 części: „Samson”, „Antygona”, „Troja- mia [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:26 , Wyświetleń: 929 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Motyw buntu (2)

Treść w załączniku [...]

Dodano: 2009-04-05 23:55:53 , Wyświetleń: 1691 , Ocena: 688, Głosów: 0, Autor: elkakida

Najstarsze zabytki języka polskiego. Pojęcia i utwory z literatury współczesnej.

Kronika polska Anonima tzw. GallaKronika powstała najprawdopodobniej w latach 1113-1117 na dworze Bolesława Krzywoustego. Najstarsza zachowana kopia pochodzi jednak dopiero z [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:46 , Wyświetleń: 931 , Ocena: 501, Głosów: 1, Autor: Michalk88

Marek Hłasko: biografia i interpretacja niektórych utworów.

Marek Hłasko (znany też jako piękny dwudziestoletni, romantyczny buntownik, niewinny młodzieniec, najprzystojniejszy pomocnik blacharza czy outsider) urodził się tuż przed [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:09 , Wyświetleń: 846 , Ocena: 231.67, Głosów: 2, Autor: Michalk88

"Tylko życie poświecone innym wartościom warte jest przeżycia.” A. Einstein.

Czym byłoby nasze życie, gdybyśmy skupili się tylko i wyłącznie na jego przeżywaniu? Nie patrzylibyśmy na ludzi potrzebujących pomocy, nie stworzylibyśmy żadnego dzieła [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:38 , Wyświetleń: 1037 , Ocena: 170, Głosów: 3, Autor: Mafej

Starożytność (5)

1. Problematyka moralna „Antygony”Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym ro [...]

Dodano: 2008-10-09 12:23:54 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 180, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Trud wierności sobie

Problem wierności ideałom jest problemem odwiecznym, człowiek prawy nigdy nie zrezygnuje z raz objętego kursu ku wartościom ważnym i pożytecznym. Można by się zastanowić [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:44 , Wyświetleń: 801 , Ocena: 106.83, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Rozmowa o poezji - analiza wiiersza Stanisława Grochowiaczka

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że utwór ten pokazuje poetę, który nie zna się na poezji. Jest to oczywiście absurd, więc czytający, zachęcony nową zagadką, stara się [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:34 , Wyświetleń: 856 , Ocena: 151.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

"Cierpienia młodego Wertera". Wrażenia po przeczytaniu lektury.

Utwór ten ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listów jednej osoby. Narracja w pierwszej osobie. Każdy list jest oznaczony datą. Świat jest przedstawiony z punktu w [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:48 , Wyświetleń: 866 , Ocena: 117.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć jeśli chce żyć przyzwoicie.

Na przestrzeni wieków człowiek zmieniał się zarówno pod względem wyglądu, jak i wartości, które regulowały jego życie. Słowa Josepha Conrada traktują o wartościach mo [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:49 , Wyświetleń: 795 , Ocena: 112.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Ustna matura

XXVII3. Omów cechy gatunkowe poematu heroikomicznego na przykładzie „ Monachomachii „Poemat heroikomiczny to stary gatunek, uprawiany już w starożytności, [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:02 , Wyświetleń: 964 , Ocena: 134, Głosów: 5, Autor: Mafej

Dobro i zło encyklopedycznie.

DOBRO w szerokim znaczeniu znaczy to samo co wartość, dokładniej to samo co wartość dodatnia, przeciwieństwo zła; w etyce d. jest pojęciem podstawowym, jako najwyższe [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:23 , Wyświetleń: 977 , Ocena: 149.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Oskarżenie systemów totalitarnych znanych pisarzy.

Wielu współczesnych historyków uważa, że poprzedni wiek był wiekiem totalitaryzmu. Dyktatorzy pokroju Stalina czy Hitlera opanowały masy. Swoimi demagogicznymi mowami sprawi [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:33 , Wyświetleń: 802 , Ocena: 130.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Motyw śmierci i unicestwienia w literaturze średniowiecza.

1.Człowiek okresu średniowiecza był oswojony ze śmiercią. Był to przecież okres wojen, epidemii dżumy i cholery. Pojęcie śmierci kojarzone było z:a.)wyzwoleniem [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:13 , Wyświetleń: 34631 , Ocena: 9354.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Parenetyczny charakter literatury średniowiecza.

Pareneza – uczenie za pomocą przykładuliteratura średniowiecza miała pouczać i wychowywać. Propagowała określone wzorce osobowe:- Asceta- Rycerz dosko [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:17 , Wyświetleń: 781 , Ocena: 124.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Porównaj dwie kosmogonie: mityczną i biblijną.

KOSMOS – ( porządek świata ) – wszechświat, nieskończony w czasie i przestrzeni zbiór galaktyk, w sensie filozoficznym – świat, wewnętrzna uporządkowana c [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:18 , Wyświetleń: 949 , Ocena: 119.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Bohaterowie, którzy dążyli do szczęścia.

Problem szczęścia dot. wielu ludzi. Nie ma istoty ludzkiej, która nie dążyłaby do niego, nie zastanawiałaby się nad tym, czym jest szczęście. ”Wielu szuka szczęśc [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:36 , Wyświetleń: 875 , Ocena: 136, Głosów: 5, Autor: majka100100

Motyw domu w wybranych utworach literackich.

Motyw domu pojawia się w literaturze niemal wszystkich epok.Rzadko jednak dom to tylko cztery sciany,twórcy nadaja mu zazwyczaj wymiar symboliczny pod slowem dom jest ukrytych [...]

Dodano: 2008-12-14 13:03:01 , Wyświetleń: 41440 , Ocena: 11587.3, Głosów: 5, Autor: majka100100

Jesteśmy ludźmi i jesteśmy odpowiedzialni za swoje zachowanie - rozprawka.

Odpowiedzialność ma wiele znaczeń. Można być odpowiedzialnym za siebie, za kogoś, można brać na siebie odpowiedzialność i można ponosić odpowiedzialność. Słownikowa [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:32 , Wyświetleń: 831 , Ocena: 119.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Motyw cierpienia w literaturze.

Cierpienie człowieka, ból fizyczny i moralny to częsty motyw wypracowań maturalnych. Nie jest łatwy mimo, że obecny w każdej epoce. To motyw twórczy, refleksyjny. Przyczyny [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:10 , Wyświetleń: 787 , Ocena: 99.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

srodki artystyczne i stylistyczne

[...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:08 , Wyświetleń: 829 , Ocena: 125.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Polski ustny - materiały

I1.Wskaż podobieństwa i różnice w opinii stworzenia świata w „Biblii” i „Mitologii”.Wizja początku świata wg Księgi Genesis i wg mitu „ [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:08 , Wyświetleń: 936 , Ocena: 159.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

Patriotyzm - od romantyzmu do współczesności

PATRIOTYZM„Patria” znaczy z greckiego - ojczyzna. Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywat [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:08 , Wyświetleń: 745 , Ocena: 115.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Cytaty pogrupowane wedlug motywow.

Praca w załączniku - tabela. [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:50 , Wyświetleń: 844 , Ocena: 94.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Motywy literackie (3)

BEZDOMNOŚĆ: Ojciec Goriot, Skawiński „Latarnik” Henryk Sienkiewicz, Irma Siedenmann „Początek” Andrzej Szczypiorki – po skończeniu wojny nie czu [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:11 , Wyświetleń: 30363 , Ocena: 5629.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Język angielski matura różne sytuacje...

1.Kandydat na pracę... I would like to work in this shop, because I need money. I`m a student and I need money for my study, for my books and for my flat. I`m very talkative, I` [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:04 , Wyświetleń: 1637 , Ocena: 131, Głosów: 5, Autor: elkakida

Problem tragicznego kręgu zbrodni (sprawiedliwość, wina i kara) w „Makbecie” Williama Szekspira.

W Makbecie mamy do czynienia z problemem przemiany osobowości zwykłego człowieka, który ulega silnej pokusie władzy, pragnie rządzić za wszelką cenę, bez względu na konse [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:05 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 167.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Prądy i kierunki artystyczne XX-lecia miedzywojennego

Prady i kierunki artystyczne XX-lecia miedzywojennego I Wojna Swiatowa zmienila uksztaltowanie i pozycje panstw europejskich. Duze znaczenie miala takze rewolucja pazdziernikow [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:20 , Wyświetleń: 2250 , Ocena: 131.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Groteska to moda czy tez sposób na wyrażenie problemów wspólczesnego swiata?

Dwóch olbrzymów przechadzajacych sie po szesnastowiecznej Francji; wiedzmy zgadujace z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecacy na chmurze do Polski, Gustaw przebijajacy si [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:23 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 194.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie w rodzinie Bolesława i Marii z d. Kaniak. Ojciec przyszłego poety był prawnikiem i dyrektorem jednego z lwows [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:25 , Wyświetleń: 845 , Ocena: 145.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Opracowane pytania na maturę ustną - Młoda Polska.

1. Dekadentyzm, symbolizm i impresjonizm w Młodej PolscePolski dekadentyzm końca XIX wieku to postawa życiowa przepełniona przeświadczeniem, że ze zbliżającym się schy [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:12 , Wyświetleń: 956 , Ocena: 142, Głosów: 5, Autor: elkakida

Spory pokoleniowe na przykladnie klasyków i romantyków. Wypowiedź na maturę, z możliwością kożystania z cytatów

Jest to wypowiedź na maturę, można mówić dokładnie to co jest tutaj napisane. Uczeń ma do dyspozycji cytaty które wcześniej przygotował. Cytaty które należy użyć w ty [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:18 , Wyświetleń: 843 , Ocena: 168.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Pozytywizm czy antypozytywizm?

SkojarzeniaPozytywizm – scjentyzm, wynalazki, istota wieku XIX, współpraca wszystkich warstw narodu, nowele, krzewienie oświaty, takie nazwiska jak John Stuart Mill, C [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:22 , Wyświetleń: 834 , Ocena: 104.14, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Dramat szekspirowski i jego wpływ na późniejsze epoki.

Szekspir jest twórcą wszechczasów. Chyba nikt nie znajdzie argumentów, aby temu zaprzeczyć. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że gdyby zniszczeniu uległa cała spuśc [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:50 , Wyświetleń: 874 , Ocena: 110.14, Głosów: 6, Autor: Mafej

Superważne cytaty i idee literackie.

1.„Biblia”-Marność nad marnościami i wszystko marność-Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz2.„Hamlet” Szekspir (Hamlet i Horacjo)

Dodano: 2008-12-15 23:07:53 , Wyświetleń: 1095 , Ocena: 164.71, Głosów: 6, Autor: majka100100

Interpretacja tekstu literackiego.

Interpretacja tekstu literackiego: 1. Uważnie i kilkakrotnie przeczytaj tekst. 2. Poszukaj w tekście elementu przeważającego nad innymi, tzw. dominaty (np. cecha stylu, [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:12 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 173.57, Głosów: 6, Autor: majka100100

Proza rozrachunków inteligenckich

KAZIMIERZ BRANDYS-jego wielki cykl „Między wojnami”·składają się na niego 4 części: „Samson”, „Antygona”, „Troja- mia [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:40 , Wyświetleń: 929 , Ocena: 111.43, Głosów: 6, Autor: elkakida

Leopold Staff.

-Staff wypełnia lukę, jaka powstała w poezji polskiej po odejściu romantyków i poetów okresu pozytywizmu, którzy kontynuowali temat patriotyczno-społeczny poprzedników [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:40 , Wyświetleń: 2859 , Ocena: 158.14, Głosów: 6, Autor: elkakida

Jerzy Szaniawski.

I.Informacja biograficzna.- rodzina Szaniawskich herbu Junosza wywodziła się z Podlasia- po klęsce powstania styczniowego zostały z ich fortuny żałosne szczątki- [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:27 , Wyświetleń: 917 , Ocena: 84, Głosów: 6, Autor: elkakida

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.

M I T O L O G I A I B I B L I ALiteratura mitologiczna prezentuje bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:14 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 102.5, Głosów: 7, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?