Strona główna » Liceum » Język polski » Materiały do matury


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

słownik pojęć

abnegacjawyrzeczenie się; zaniedbanie się.adaptacjaprzetworzenie utworu literackiego na utwór innego rodzaju literackiego lub inny rodzaj sztuki, np. opowiadania [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:02 , Wyświetleń: 3403 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Proza rozrachunków inteligenckich.

KAZIMIERZ BRANDYS-jego wielki cykl „Między wojnami”·składają się na niego 4 części: „Samson”, „Antygona”, „Troja- mia [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:26 , Wyświetleń: 929 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

"Miłość - złudne szczęście, ulotna chwila życia, źródło cierpień..." Do jakich refleksji na ten temat skłoniła cię lektura wybranych dzieł literackich.

Miłość - uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze. Głębokie i piękne, potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Nie potrafimy powiedzieć, [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:14 , Wyświetleń: 3085 , Ocena: 3, Głosów: 54, Autor: Mafej

Matura ustna z j. polskiego.

1 Cechy poematu heroikomicznego na przykładzie.Poemat heroikomiczny, jak już wskazuje sama nazwa tego gatunku literackiego, jest połączeniem poematu heroicznego (eposu) z k [...]

Dodano: 2009-02-06 11:56:37 , Wyświetleń: 200656 , Ocena: 3, Głosów: 20, Autor: elkakida

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać– zasada morf [...]

Dodano: 2009-01-03 11:44:08 , Wyświetleń: 2455 , Ocena: 3.03, Głosów: 32, Autor: majka100100

Typy dramatów młodopolskich

Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo ekspresjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi "Wesele". Wyspiański zachowuje staroży [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:26 , Wyświetleń: 4140 , Ocena: 3.04, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Cytaty.

CZŁOWIEK:“ Człowiek jest tylko trzciną, najsłabszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą...” Blaise Pascal“ Nie tak łatwo rzec: chcę być człow [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:46 , Wyświetleń: 2779 , Ocena: 4.02, Głosów: 40, Autor: Mafej

Dzieła sztuki nigdy nie rozumiemy samego przez się...

"Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorów i poprzedników." Przywołując 2-3 utwory literackie uzasadnij [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:45 , Wyświetleń: 2284 , Ocena: 9.95, Głosów: 223, Autor: ew.la

Omów literacką realizację motywu wędrówki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny)

MOTYW TAŃCA: Polonez - tango - walc - chocholi taniec 1. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - symbol pojednania, optymizmu, nadziei, przemijającej polski szlacheckiej. 2. [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:48 , Wyświetleń: 3928 , Ocena: 10.23, Głosów: 228, Autor: agacjo

Powtórka do matury. (2)

ROMANTYZM1. Liryka romantyczna i jej główne tematy na wybranych utworach z tego okresu.2. "Oda do młodości" jako manifest pokolenia. Dlaczego jest to utwór z pogranicz [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:21 , Wyświetleń: 5087 , Ocena: 12.05, Głosów: 235, Autor: agacjo

Tematy maturalne 1998

1998 Temat 1. "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorów i poprzedników ". Przywołując wybrane [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:29 , Wyświetleń: 3408 , Ocena: 12.66, Głosów: 204, Autor: ew.la

Starożytność (2)

1. Problematyka moralna „Antygony”Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym ro [...]

Dodano: 2008-02-18 11:01:32 , Wyświetleń: 2819 , Ocena: 13.32, Głosów: 164, Autor: ew.la

Barok, Oświecenie.

Zjawiska i motywy. Śmierć przemijanie, szatan-typowe motywy sztuki i lite -ratury. Zwrot ku Bogu i religii wobec przeczucia kruchości i przemijalności życia ludzkiego. Fil [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:09 , Wyświetleń: 3975 , Ocena: 13.33, Głosów: 208, Autor: agacjo

XX lecie międzywojenne - pytania i odpowiedzi.

1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.2. Kierunki filozoficzne.3. Kierunki artystyczne.4. "Przedwiośnie" S. Żeromskiego.5. Ugrupowania i kierunki poetyckie w [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:18 , Wyświetleń: 3160 , Ocena: 13.57, Głosów: 181, Autor: agacjo

Spis wszystkich książek i autorów do matury

ANTYK-Biblia(Ksiega Rodzaju, Ksiega Psalmow, Ksiega Koheleta, Ksiega Hioba, Piesn nad piesniami, Hymn do milosci, przypowiesci o synu marnotrawnym, o siewcy, o milosiernym sama [...]

Dodano: 2009-01-11 12:45:44 , Wyświetleń: 1456 , Ocena: 13.89, Głosów: 75, Autor: elkakida

Jak napisać interpretację wierszy?

1. Przeczytać uważnie wiersz, najlepiej kilka razy.2. Nie wpadaj w panikę, nawet jeśli nic nie “zrozumiałeś”. To tylko pustki w głowie. Spokój i systematycz [...]

Dodano: 2009-01-11 12:45:42 , Wyświetleń: 1377 , Ocena: 14.12, Głosów: 59, Autor: elkakida

Literatura XIX wieku jako strażniczka dziedzictwa narodowego.

Każdy naród pielęgnuje pewne wartości, które wyróżniają go spośród innych społeczeństw świata. Pamięć o tych wartościach pozwala zachować i utrwalić literatura! D [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:51 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 15.45, Głosów: 50, Autor: Mafej

Z. Herbert - poeta moralista

Zbigniew Herbert był niepowtarzalną osobowością polskiej poezjiwspółczesnej. W materii jego utworów współgrają elementy klasycyzmu itrupizmu, egzystencjalizmu i e [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:31 , Wyświetleń: 1194 , Ocena: 15.96, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Romantyzm - konspekt.

Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturzeWłaściwie kultura polska do końca II Wojny Światowej miała charakter ziemiańsko-dworkowy. Dopiero założenia ustroju re [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:30 , Wyświetleń: 2954 , Ocena: 16.53, Głosów: 132, Autor: ew.la

Śmierć jako temat i motyw w literaturze dawnych wieków i w polskich utworach o drugiej wojnie światowej. (1)

Śmierć jako temat i motyw w literaturze i sztuce przewijała się poprzez wszystkie epoki literackie. Jej obraz i znaczenie ewoluowały razem z rozwojem szeroko rozumianej kultur [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:35 , Wyświetleń: 1523 , Ocena: 16.82, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Motyw bohatera literackiego.

MITOLOGIAIKAR idealista, marzyciel. Podczas ucieczki z krety, pomimo przestróg ojca (Dedala), poddaje się żądzy poznania. Wzniósł się za wysoko, za blisko słońca, kt [...]

Dodano: 2009-01-11 12:45:43 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 17.56, Głosów: 61, Autor: elkakida

Średniowiecze - konspekt. Sztuka barokowa

9-10. „Bogurodzica” jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie„Bogurodzica” jest najwspanialszą i najstarszą polską pieśnią [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:22 , Wyświetleń: 2901 , Ocena: 18.14, Głosów: 129, Autor: ew.la

„Nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę” – opowiedz o „człowieku w niewoli formy” na podstawie „Ferdydurke” W. Gombrowicza.(matura ustna)

Bohater powieści W. Gombrowicza, Józio Kowalski, jest 30-letnim mężczyzną, pisarzem, autorem „Pamiętnika z okresu dojrzewania”. Ni to na jawie, ni we śnie pojawi [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:33 , Wyświetleń: 1615 , Ocena: 19.85, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie \

Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie, których wykonywano chóralną pieś [...]

Dodano: 2008-10-21 18:09:03 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 20.28, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Środki poetyckie (1)

Eufonia –obejmuje rym, rytm, instrumentację głoskową (Kakofonia-brak harmonii dźwiękowej)Instrumentacja głoskowa:-Onomatopeja – świst, zgrzyt/ Ruszyła m [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:02 , Wyświetleń: 1560 , Ocena: 20.48, Głosów: 61, Autor: elkakida

"Pisarz tylko zaczyna, dopiero czytelnik dzieło rozwija, dopełnia wzbogaca"- przekonuje Ryszard Kapuściński. Podejmij dialog z sądem pisarza, przywołując stosowne utwory.

"Obym ja kiedyś dożył tej pociechy, by moje dzieło zstąpiło pod strzechy!" Tak - według mnie właśnie to jest ważne - by utwór miał czytelników - to oni i tylko oni pot [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:36 , Wyświetleń: 851 , Ocena: 20.8, Głosów: 44, Autor: majka100100

Przemówienie z podziękowaniem dla dyrekcji i nauczycieli...

Szanowny Panie Dyrektorze, Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy!W ostatnim dniu nauki w gimnazjum przypadł mi w udziale zaszczyt,w imieniu uczniów klas trzecich,powiedzie [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:19 , Wyświetleń: 1395 , Ocena: 21.72, Głosów: 45, Autor: Mafej

Pierwsze epopeje greckie i ich cechy gatunkowe – omów na przykładzie wybranego eposu homeryckiego.

Epos 1)Pierwszy opisał epos Arystoteles.Wyróżnił on:-dramatyczne ułożenie fabuły-wiersz bohaterski (heksametr)-naśladownictwo świata rzeczywistego- [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:17 , Wyświetleń: 860 , Ocena: 22.06, Głosów: 35, Autor: majka100100

Słowniczek maturzysty

FARSA, FARSOWY Farsowy charakter mają liczne seriale, które sprzedają nam w ostatnich latach stacje telewizyjne: Miodowe lata, Graczykowie, Trzynasty posterunek. Ich fabuła [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:19 , Wyświetleń: 858 , Ocena: 22.82, Głosów: 32, Autor: majka100100

Katastrofizm.

1. „Apokalipsa św. Jana” – Apokalipsa – proroctwo, szczególne proroctwo, bo obrazujące losy świata i ludzkości, koniec istnienia i Sąd Ostateczny. [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:54 , Wyświetleń: 900 , Ocena: 22.97, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Pytania na maturę ustną 2004

Starożytność1.Na czym polega uniwersalność greckich mitów?2.Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu.3.Na [...]

Dodano: 2009-01-03 11:44:08 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 23.08, Głosów: 37, Autor: majka100100

Spis lektur do matury

ANTYK:- Biblia- Sofokles – Antygona- Homer – Iliada OdysejaŚREDNIOWIECZE:- Bogurodzica- Legenda o św. Aleksym- Pieśń o Roladzie- Roz [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:58 , Wyświetleń: 1810 , Ocena: 23.19, Głosów: 36, Autor: Mafej

"Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego jako utwór o sile i słabości człowieka

1. Wstęp„Inny Świat” noszący podtytuł „Zapiski sowieckie”, jest utrwaleniem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w wi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:53 , Wyświetleń: 1844 , Ocena: 23.42, Głosów: 49, Autor: Mafej

"Człowiek nie kamień"- jaki komentarz do słów Kochanowskiego, dopisali twórcy XIX i XX wieku?" – cierpienie

1.WstępNie ma życia bez cierpienia. Cierpienie zmusza nas do zastanowienia się nad życiem i jego sensem. Ludzie, którzy cierpią pytają o różne rzeczy i pragną znać o [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:50 , Wyświetleń: 1060 , Ocena: 23.55, Głosów: 43, Autor: Mafej

Pojęcia z polskiego

PamfletPamflet, utwór publicystyczny lub literacki, nierzadko anonimowy, zmierzający do zdemaskowania, ośmieszenia i poniżenia osoby, środowiska społecznego, instytucji. [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:57 , Wyświetleń: 1713 , Ocena: 24.2, Głosów: 24, Autor: Mafej

"Wielkie charaktery jak latarnie morskie świecą daleko w ciemności" Przytoczone słowa uczyń mottem twoich rozważań o autorytetach i wzorach młodych ludzi przełomu XX i XXI wieku.

Przez słowo autorytet rozumiemy najczęściej osobę, którą podziwiamy, którą szanujemy, w której podobają nam się pewne cechy charakteru, do której w jakimś stopniu star [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:15 , Wyświetleń: 1002 , Ocena: 25.47, Głosów: 42, Autor: Mafej

Odwołując się do konkretnych utworów literackich, omów średniowieczne gatunki literackie.

W średniowieczu mają początek literatury narodowe większości krajów europejskich, w znacznej mierze wywodzące się z ustnej twórczości ludowej, dawnych wierzeń i folkloru [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:14 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 26.45, Głosów: 39, Autor: majka100100

Wskaż w znanych Ci utworach motyw powstania styczniowego (1863).(matura ustna)

Motyw powstania styczniowego widnieje na kartach „Nad Niemnem” e. Orzeszkowej, która napisała powieść z okazji zbliżającej się, 25 rocznicy wybuchu powstania [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:14 , Wyświetleń: 1290 , Ocena: 26.53, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Żyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę?

KONSPEKTŻyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę?1.WstępTeza: Poświęcenie się wartością przeras [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:09 , Wyświetleń: 1013 , Ocena: 26.89, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Motyw samotności (omów na podstawie 3 wybranych utworów literackich).

SamotnośćWiększość z nas doświadcza uczucia samotności nawet wtedy, kiedy przebywa wśród innych ludzi. Każdy z nas miewa czasami uczucie, że został pozostawiony sam [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:07 , Wyświetleń: 1207 , Ocena: 27.27, Głosów: 25, Autor: majka100100

Opracowane tematy na mature ustna z J.Polskiego

Opracowuje sobie tematy do maturki ustnej z J.Polskiego a wlasciwie to przepisuje ze sciag ktore pozyczylem od wszystkich znajomych... narazie mam opracowane cos kolo 30 tematow wi [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:08 , Wyświetleń: 1052 , Ocena: 28.08, Głosów: 25, Autor: majka100100

Przykładowe zagadnienia z literatury do matury ustnej

ZAGADNIENIA Z HISTORII LITERATURYBIBLIA I ANTYK1.Wykaż, że Biblia jest źródłem norm moralnych i wzorców postaw etycznych.2.Odwołując się do wybranych historii [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:23 , Wyświetleń: 1193 , Ocena: 28.48, Głosów: 28, Autor: Mafej

Hiob, Kohelet, syn Marnotrawny, miłosierny Samarytanin – uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych.

PRZYPOWIEŚĆ – parabola – jest to gatunek narracyjny o charakterze moralistycznym. Przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne ze względu na swe cechy jednostk [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:11 , Wyświetleń: 873 , Ocena: 28.91, Głosów: 21, Autor: majka100100

Analiza składniowa zdania.

Zdanie to podstawowa jednostka w procesie komunikacji. Zdanie składa się z:1.Orzeczenia – czasownik w formie osobowej, lub związek łącznika i orzecznika wyrażający [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:31 , Wyświetleń: 974 , Ocena: 29.19, Głosów: 25, Autor: elkakida

"Ale ten płacz Antygony, Co szuka swojego brata, To jest zaiste nad miarę wytrzymałości ". Czesław Miłosz

Od początków istnienia literatury, od prastarych, antycznych mitów i biblijnych opowieści obiektem zainteresowania twórców był człowiek, zaś życie ludzkie składa się ni [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:49 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 29.58, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Żyć życiem innym niż większość... Twoje refleksje o wybranych bohaterach literackich idących własną drogą.

Na początku XXI wieku niemal wszyscy żyją podobnie. Prawie każdy młody człowiek uczy się, by mieć w przyszłości dobrą pracę. Dorośli natomiast pracują często ponad s [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:47 , Wyświetleń: 766 , Ocena: 30.26, Głosów: 18, Autor: majka100100

Uzasadnij, że „Wesele” S. Wyspiańskiego można nazwać dramatem społecznym. (matura ustna)

Ślub Lucjana Rydla – młodopolskiego poety z chłopką – Jadwigą Mikołajczykówną odbył się w 1900r. w Bronowicach pod Krakowem. Małżeństwa inteligencko - chł [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:15 , Wyświetleń: 1166 , Ocena: 30.81, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Biblia jako dzieło literackie (zawartość treściowa, styl, język, różnorodność gatunkowa).

Biblia –używamy wymiennie nazwy Pismo Święte.Księgi Biblii tworzą kanon. Pisane były przez wieki przez wielu autorów.Styl biblijny:1)jego funkcją jest prz [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:08 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 30.83, Głosów: 34, Autor: majka100100

Posługując się przykładami ze znanych ci dramatów, wskaż różnice w klasycznym i szekspirowskim pojmowaniu tragizmu.(matura ustna)

Tragizm – to kategoria moralna, stawiająca bohatera w sytuacji wybory dwóch równorzędnych racji. Której nie wybierze i tak ta wybrana doprowadzi do klęski. Klasyczn [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:07 , Wyświetleń: 719 , Ocena: 30.9, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?

Literatura, towarzysząc człowiekowi w każdej z następujących po sobie epok, starała się zawsze w pewien sposób kształtować jego światopogląd. Za jej pośrednictwem pisa [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:49 , Wyświetleń: 1546 , Ocena: 31.12, Głosów: 33, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?