Strona główna » Liceum » Język polski » Materiały do matury


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Żyć życiem innym niż większość... Twoje refleksje o wybranych bohaterach literackich idących własną drogą.

Na początku XXI wieku niemal wszyscy żyją podobnie. Prawie każdy młody człowiek uczy się, by mieć w przyszłości dobrą pracę. Dorośli natomiast pracują często ponad s [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:47 , Wyświetleń: 766 , Ocena: 30.26, Głosów: 18, Autor: majka100100

Żyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę?

KONSPEKTŻyć wygodnie, egoistycznie czy służyć sprawom i wartościom przerastającym człowieka jako jednostkę?1.WstępTeza: Poświęcenie się wartością przeras [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:09 , Wyświetleń: 1013 , Ocena: 26.89, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Życie literackie powojennej emigracji

ŻYCIE LITERACKIE POWOJENNEJ EMIGRACJI - główne ośrodki, program paryskiej „Kultury”.POEZJA NA EMIGRACJIPolską poezję emigracyjną najłatwiej opisać w od [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:25 , Wyświetleń: 851 , Ocena: 45, Głosów: 15, Autor: elkakida

Świat to labirynt, teatr, sen...- która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest ci najbliższa?

Już w czasach antycznych próbowano interpretować postawę człowieka do czasów w których przyszło mu żyć. Próbowano też stworzyć koncepcję sprowadzającą byt człowiek [...]

Dodano: 2008-10-12 15:09:00 , Wyświetleń: 1621 , Ocena: 56.36, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Środki poetyckie (1)

Eufonia –obejmuje rym, rytm, instrumentację głoskową (Kakofonia-brak harmonii dźwiękowej)Instrumentacja głoskowa:-Onomatopeja – świst, zgrzyt/ Ruszyła m [...]

Dodano: 2009-01-20 18:45:02 , Wyświetleń: 1560 , Ocena: 20.48, Głosów: 61, Autor: elkakida

Średniowiecze - konspekt. Sztuka barokowa

9-10. „Bogurodzica” jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie„Bogurodzica” jest najwspanialszą i najstarszą polską pieśnią [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:22 , Wyświetleń: 2901 , Ocena: 18.14, Głosów: 129, Autor: ew.la

Śmierć jako temat i motyw w literaturze dawnych wieków i w polskich utworach o drugiej wojnie światowej. (1)

Śmierć jako temat i motyw w literaturze i sztuce przewijała się poprzez wszystkie epoki literackie. Jej obraz i znaczenie ewoluowały razem z rozwojem szeroko rozumianej kultur [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:35 , Wyświetleń: 1523 , Ocena: 16.82, Głosów: 49, Autor: Michalk88

słownik pojęć

abnegacjawyrzeczenie się; zaniedbanie się.adaptacjaprzetworzenie utworu literackiego na utwór innego rodzaju literackiego lub inny rodzaj sztuki, np. opowiadania [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:02 , Wyświetleń: 3403 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

srodki artystyczne i stylistyczne

[...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:08 , Wyświetleń: 829 , Ocena: 125.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Znajdź w literaturze potwierdzenie sądu, że „ludzie wrażliwi nie zaznają spokoju ducha”.

W literaturze występuje wielu bohaterów wrażliwych, którzy z różnych powodów muszą dokonywać wyborów pomiędzy dobrem własnym a dobrem ogółu. Mus dokonywania owych [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:25 , Wyświetleń: 736 , Ocena: 60.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie w rodzinie Bolesława i Marii z d. Kaniak. Ojciec przyszłego poety był prawnikiem i dyrektorem jednego z lwows [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:25 , Wyświetleń: 845 , Ocena: 145.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Zbierz argumenty przemawiające za uniwersalną wymową przypowieści biblijnych. (matura ustna)

Uniwersalna wymowa to taka, która ma charakter powszechny, jednolity, dotyczący każdego człowieka bez względu na rasę, kulturę, religię i miejsce geogr., w którym czł [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:11 , Wyświetleń: 987 , Ocena: 63.6, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Zaskocz swojego nauczyciela od polskiego - zetaw pytań i odpowiedzi

S p i s p y t a ń: 1. Omów postawę stoicką i epikurejską. 2. Przedstaw dokładnie budowę tragedii antycznej. 3. Omów cechy epopei. 4. Wyjaśnij pochodzenie i [...]

Dodano: 2008-03-23 00:12:32 , Wyświetleń: 2464 , Ocena: 45.21, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

Zasady analizy i interpretacji wiersza.

Analiza i interpretacja utworu poetyckiegoAnaliza – badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, który [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:34 , Wyświetleń: 886 , Ocena: 45.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Zagadnienia z gramatyki

1.Rzeczownik to taka część mowy, która służy przede wszystkim do oznaczania przedmiotów (ożywionych, nieożywionych i abstrakcyjnych); podstawową funkcją składniową [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:02 , Wyświetleń: 940 , Ocena: 57.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Z. Herbert - poeta moralista

Zbigniew Herbert był niepowtarzalną osobowością polskiej poezjiwspółczesnej. W materii jego utworów współgrają elementy klasycyzmu itrupizmu, egzystencjalizmu i e [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:31 , Wyświetleń: 1194 , Ocena: 15.96, Głosów: 56, Autor: Michalk88

XX-lecie i Młoda Polska- ustna

1. Omów postawę końca wieku reprezentowaną w poezji Kazimierza Przerwy- Tetmayera odwołując się do filozofii Schopenhauera i Nietzshego. „Hymn do Nirwany” Te [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:54 , Wyświetleń: 1003 , Ocena: 87, Głosów: 11, Autor: majka100100

XX lecie międzywojenne - pytania i odpowiedzi.

1. Ogólna charakterystyka okresu 20 lecie.2. Kierunki filozoficzne.3. Kierunki artystyczne.4. "Przedwiośnie" S. Żeromskiego.5. Ugrupowania i kierunki poetyckie w [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:18 , Wyświetleń: 3160 , Ocena: 13.57, Głosów: 181, Autor: agacjo

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiąz-kiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastano-wić, czym jest władza w ogóle. Zwykle o [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:03 , Wyświetleń: 885 , Ocena: 903, Głosów: 0, Autor: Mafej

Wędrówka, podróżnicy, tułacze, pielgrzymi.

Wędrówka jest jednym z najczęstszych i najbardziej nośnych motywów pojawiających się w literaturze. W tekstach właściwie wszystkich epok wędrówka traktowana jest na ogó [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:52 , Wyświetleń: 815 , Ocena: 43.79, Głosów: 13, Autor: elkakida

Wzorce i antywzorce w literaturze Oświecenia

Epoka oświecenia to czas gwałtownego sprzeciwu, odrzucenia zastanychkoncepcji estetycznych i filozoficznych, a także zawartych w literaturzepoprzedniego okresu poglądó [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:29 , Wyświetleń: 933 , Ocena: 36.36, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Wymień ugrupowania poetyckie międzywojnia i zinterpretuj wiersz J. Tuwima „Prośba o piosenkę”. (matura ustna)

-Ugrupowanie poetyckie „Skamandra”, w którym tworzyli: J. Tuwim, K. Wierzyński, J. Lechoń, J. Iwaszkiewicz. Nie mieli konkretnego programu poetyckiego, wprowadza [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:14 , Wyświetleń: 797 , Ocena: 39.63, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Wymień i krótko omów 4 podstawowe zasady polskiej ortografii. Określ, które zasady regulują pisownie następujących wyrazów.(matura ustna)

Wyrazy: kot, ławka, nożny, córka, morze, charakter, klasówka, sponad, niezgodaSą cztery zasady:-fonetyczna – jak się mówi tak się pisze np. koń, dom, mama, p [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:09 , Wyświetleń: 909 , Ocena: 31.44, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Wykaż, że Biblia, to zalążek literacki i źródło nakazów moralnych.(matura ustna)

-Biblia (biblos) – słowo greckie, inaczej księga. -Najstarsze zapisy biblijne pochodzą z VI i V wieku pne. Zapisy poprzedziła wielowiekowa tradycja ustna. Chrystianiz [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:36 , Wyświetleń: 916 , Ocena: 33.62, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Wskaż, że „Antygona” Sofoklesa, „Odprawa posłów greckich” J. Kochanowskiego i „Makbet” Szekspira są lekcją dla sprawujących władzę.(matura ustna)

„Antygona” – tragedia antyczna napisana w V w. pne. jest utworem nt. władzy. Tę, w Tebach sprawuje Kreon, wuj Antygony, który objął tron po bratobójczej śm [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:08 , Wyświetleń: 1136 , Ocena: 41.62, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Wskaż w znanych Ci utworach motyw powstania styczniowego (1863).(matura ustna)

Motyw powstania styczniowego widnieje na kartach „Nad Niemnem” e. Orzeszkowej, która napisała powieść z okazji zbliżającej się, 25 rocznicy wybuchu powstania [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:14 , Wyświetleń: 1290 , Ocena: 26.53, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Wskaż różnice między bajką z baśnią. Omów cechy obu gatunków.

Bajka, jako gatunek literacki pojawiła, się w VI w. p.n.e. Jej twórcą był Ezop z Frygii, zwolennik zwięzłości formy, celności ujęcia, twórca bajki zwierzęcej. W Polsce [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:55 , Wyświetleń: 1128 , Ocena: 45.13, Głosów: 22, Autor: elkakida

Wizje człowieka, Boga i świata w poezji Kochanowskiego i Sępa-Szarzyńskiego

Filozofię epoki najpełniej oddał Jan Kochanowski. Chwalił życie takim, jakie jest, i uczył czerpać z niego radość, a gdy trzeba było, ganił ludzkie przywary, wykpiwając [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:28 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 112.41, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Wieś, tematyka ludowa w literaturze Młodej Polski.

Spojrzenie na wieś w utworach Reymonta i Żeromskiego jest bardzo różne, co wynika z różnych intencji pisarskich obu autorów. Stefan Żeromski, którego nazywano sumieniem Po [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:27 , Wyświetleń: 1817 , Ocena: 59.41, Głosów: 31, Autor: Michalk88

W literaturze obcej i polskiej możesz odnaleźć różne postawy życiowe. Zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować dzisiaj młody człowiek.

Każde dzieło literackie przedstawia różne zachowania, charaktery i postawy bohaterów. Niektóre są pozytywne, warte naśladowania i popierania, inne zaś negatywne, godne pot [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:15 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 44.28, Głosów: 17, Autor: majka100100

Uzasadnij, że „Wesele” S. Wyspiańskiego można nazwać dramatem społecznym. (matura ustna)

Ślub Lucjana Rydla – młodopolskiego poety z chłopką – Jadwigą Mikołajczykówną odbył się w 1900r. w Bronowicach pod Krakowem. Małżeństwa inteligencko - chł [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:15 , Wyświetleń: 1166 , Ocena: 30.81, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Ustna matura

XXVII3. Omów cechy gatunkowe poematu heroikomicznego na przykładzie „ Monachomachii „Poemat heroikomiczny to stary gatunek, uprawiany już w starożytności, [...]

Dodano: 2008-11-01 18:14:02 , Wyświetleń: 964 , Ocena: 134, Głosów: 5, Autor: Mafej

Ustna

Matura ustna 1.Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa Wstęp•Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:53 , Wyświetleń: 971 , Ocena: 38.29, Głosów: 20, Autor: Mafej

Typy dramatów młodopolskich

Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo ekspresjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi "Wesele". Wyspiański zachowuje staroży [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:26 , Wyświetleń: 4140 , Ocena: 3.04, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Typy bohaterów romantycznych.

Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:50 , Wyświetleń: 996 , Ocena: 71.64, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Trud wierności sobie - słowa te uczyń mottem rozważań o postawie wybranych bohaterów literackich, wiernym swoim ideałom.

Apolinary Despinoix powiedział kiedyś: "Bądź wierny sobie, a będziesz wierny innym" - słowa wydawać by się mogło oczywiste, jednak nie zawsze prawdziwe, co postaram się t [...]

Dodano: 2008-12-04 23:58:58 , Wyświetleń: 937 , Ocena: 56.94, Głosów: 15, Autor: majka100100

Trud wierności sobie

Problem wierności ideałom jest problemem odwiecznym, człowiek prawy nigdy nie zrezygnuje z raz objętego kursu ku wartościom ważnym i pożytecznym. Można by się zastanowić [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:44 , Wyświetleń: 801 , Ocena: 106.83, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Teoria literatury.

4. Jakimi słownikami należy się posługiwać, aby pisać i mówić poprawnie.Słownik wyrazów obcychSłownik synonimówSłownik antonimówSłownik wyrazów blis [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:08 , Wyświetleń: 887 , Ocena: 69.33, Głosów: 11, Autor: majka100100

Tematy maturalne 1998

1998 Temat 1. "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorów i poprzedników ". Przywołując wybrane [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:29 , Wyświetleń: 3408 , Ocena: 12.66, Głosów: 204, Autor: ew.la

Tematy i odpowiedzi matury ustnej z języka polskiego 2004

Średniowiecze1.Czas trwania epoki średniowiecza w porównaniu z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi. Średniowiecze jest to epoka w dziejach Europy,między star [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:57 , Wyświetleń: 1158 , Ocena: 44.8, Głosów: 24, Autor: elkakida

Teatr i jego rola w oświeceniu.

Dzieje teatruBardzo ważny jest fakt, że w oświeceniu zaistniała scena Teatru Narodowego - odgórną decyzją króla. Zaczęła w Polsce działać pierwsza zawodowa scena, t [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:25 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 59.1, Głosów: 28, Autor: Michalk88

T. Konwicki

-urodził się w Nowej Wilejce-do gimnazjum uczęszczał w Wilnie-w czasie wojny uczył się i zdał maturę na tajnych kompletach-był prawie rok w oddziale partyz [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:38 , Wyświetleń: 1042 , Ocena: 101.82, Głosów: 10, Autor: elkakida

Słowniki

Słownik ortograficzny - jest to słownik podający wyracy, co do których mogą wystąpić wątpliwości, jak należy je pisać; słownik ten uczy poprawnej pisowni.Słownik p [...]

Dodano: 2008-10-10 11:29:47 , Wyświetleń: 1032 , Ocena: 35.96, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Słowniczek maturzysty, cz. I, od A do E

Abstrakcjonizm pojawił się w sztukach plastycznych w XX wieku. Sztuka abstrakcyjna nic nie przedstawia, jest wyrazem zamysłu artysty, jego trudnych do odczytania wyobrażeń i u [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:20 , Wyświetleń: 929 , Ocena: 91.73, Głosów: 10, Autor: majka100100

Słowniczek maturzysty

FARSA, FARSOWY Farsowy charakter mają liczne seriale, które sprzedają nam w ostatnich latach stacje telewizyjne: Miodowe lata, Graczykowie, Trzynasty posterunek. Ich fabuła [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:19 , Wyświetleń: 858 , Ocena: 22.82, Głosów: 32, Autor: majka100100

Szczegółowa charakterystyka epok literackich

Treść w załaczniku. [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:03 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 48.65, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Synteza maturalna

Biblia-najwazniejszym jej przesłaniem jest miłosc.Księga Hioba-w niej pytania o dobro i zło i sens życia. Bóg wystawia go na próbe, on jej nie rozumie ale ja przyjmuje z [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:54 , Wyświetleń: 800 , Ocena: 57.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Synteza epoki średniowiecze

S r e d n i o w i e c z EMedia temporaRAMY CZASOWE: IV/V-XVEuropa:Początek,476 – upadek cesarstwa zachodniorzymskiegoKres epoki,1453 – upadek Konstantynopola14 [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:15 , Wyświetleń: 803 , Ocena: 40.81, Głosów: 15, Autor: majka100100

Superważne cytaty i idee literackie.

1.„Biblia”-Marność nad marnościami i wszystko marność-Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz2.„Hamlet” Szekspir (Hamlet i Horacjo)

Dodano: 2008-12-15 23:07:53 , Wyświetleń: 1095 , Ocena: 164.71, Głosów: 6, Autor: majka100100

Starożytność (5)

1. Problematyka moralna „Antygony”Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym ro [...]

Dodano: 2008-10-09 12:23:54 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 180, Głosów: 5, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?