Strona główna » Liceum » Język polski » Materiały do matury


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Posługując się przykładami ze znanych ci dramatów, wskaż różnice w klasycznym i szekspirowskim pojmowaniu tragizmu.(matura ustna)

Tragizm – to kategoria moralna, stawiająca bohatera w sytuacji wybory dwóch równorzędnych racji. Której nie wybierze i tak ta wybrana doprowadzi do klęski. Klasyczn [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:07 , Wyświetleń: 719 , Ocena: 30.9, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Znajdź w literaturze potwierdzenie sądu, że „ludzie wrażliwi nie zaznają spokoju ducha”.

W literaturze występuje wielu bohaterów wrażliwych, którzy z różnych powodów muszą dokonywać wyborów pomiędzy dobrem własnym a dobrem ogółu. Mus dokonywania owych [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:25 , Wyświetleń: 736 , Ocena: 60.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

Racje stron w konflikcie przedstawionym przez Sofoklesa w „Antygonie”. Uniwersalna wymowa tego konfliktu.

Tragedia „Antygona” wiąże się z mitem trojańskim. Zdarzenia w nim opisane poprzedzają akcję tragedii. Mit opowiada o domu Lajosa, nad którym ciąży fatum. Z Laj [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:19 , Wyświetleń: 737 , Ocena: 33.11, Głosów: 18, Autor: majka100100

Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym.

Już od początków istnienia człowieka w obecnej formie, jaką jest Homo Sapiens, istniały elity społeczne i kasta rządzących plemieniem. Prawie też od zawsze wszystkie spo [...]

Dodano: 2008-10-10 11:29:58 , Wyświetleń: 743 , Ocena: 32.88, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Patriotyzm - od romantyzmu do współczesności

PATRIOTYZM„Patria” znaczy z greckiego - ojczyzna. Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywat [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:08 , Wyświetleń: 745 , Ocena: 115.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Czemu służy studium biografii psychiki Jurgena Stroopa?

1.Dlaczego Stroop został cenionym generałem?2.Czy był w swoich rozmowach z Moczarskim szczery – jeżeli tak, to dlaczego?3.Czemu służy analiza osobowości „ [...]

Dodano: 2009-01-11 12:45:41 , Wyświetleń: 758 , Ocena: 42.44, Głosów: 15, Autor: elkakida

Juliusz Kaden - Bondarowski.

Kaden chciał zostać wirtuozem, ale dwa złamania ręki zniweczyły te plany. 3 wielkie fascynacje Kadena:*rzeźbiarz Meunier*poeta Verhaeren*prozaik Lemonnier [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:06 , Wyświetleń: 759 , Ocena: 74.5, Głosów: 7, Autor: elkakida

Żyć życiem innym niż większość... Twoje refleksje o wybranych bohaterach literackich idących własną drogą.

Na początku XXI wieku niemal wszyscy żyją podobnie. Prawie każdy młody człowiek uczy się, by mieć w przyszłości dobrą pracę. Dorośli natomiast pracują często ponad s [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:47 , Wyświetleń: 766 , Ocena: 30.26, Głosów: 18, Autor: majka100100

Analiza porównawcza poetyckich manifestów pokoleniowych romantyków i pozytywistów

1. Wstęp Autorem „Ody do młodości” jest młody 22 - letni poeta Adam Mickiewicz, który dopiero, co skończył studia. Mickiewicz należał do tajnego Towar [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:29 , Wyświetleń: 778 , Ocena: 77, Głosów: 8, Autor: Mafej

Parenetyczny charakter literatury średniowiecza.

Pareneza – uczenie za pomocą przykładuliteratura średniowiecza miała pouczać i wychowywać. Propagowała określone wzorce osobowe:- Asceta- Rycerz dosko [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:17 , Wyświetleń: 781 , Ocena: 124.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Motyw cierpienia w literaturze.

Cierpienie człowieka, ból fizyczny i moralny to częsty motyw wypracowań maturalnych. Nie jest łatwy mimo, że obecny w każdej epoce. To motyw twórczy, refleksyjny. Przyczyny [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:10 , Wyświetleń: 787 , Ocena: 99.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

„Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych. Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka”.

-„...Żyli długo i szczęśliwie” – zakończyłem czytanieA teraz już śpi – powiedziałem.-Leszek!? – zawołała Ania-Co się stało?

Dodano: 2009-01-06 18:43:00 , Wyświetleń: 790 , Ocena: 660, Głosów: 0, Autor: majka100100

Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć jeśli chce żyć przyzwoicie.

Na przestrzeni wieków człowiek zmieniał się zarówno pod względem wyglądu, jak i wartości, które regulowały jego życie. Słowa Josepha Conrada traktują o wartościach mo [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:49 , Wyświetleń: 795 , Ocena: 112.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Wymień ugrupowania poetyckie międzywojnia i zinterpretuj wiersz J. Tuwima „Prośba o piosenkę”. (matura ustna)

-Ugrupowanie poetyckie „Skamandra”, w którym tworzyli: J. Tuwim, K. Wierzyński, J. Lechoń, J. Iwaszkiewicz. Nie mieli konkretnego programu poetyckiego, wprowadza [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:14 , Wyświetleń: 797 , Ocena: 39.63, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Synteza maturalna

Biblia-najwazniejszym jej przesłaniem jest miłosc.Księga Hioba-w niej pytania o dobro i zło i sens życia. Bóg wystawia go na próbe, on jej nie rozumie ale ja przyjmuje z [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:54 , Wyświetleń: 800 , Ocena: 57.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Trud wierności sobie

Problem wierności ideałom jest problemem odwiecznym, człowiek prawy nigdy nie zrezygnuje z raz objętego kursu ku wartościom ważnym i pożytecznym. Można by się zastanowić [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:44 , Wyświetleń: 801 , Ocena: 106.83, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Oskarżenie systemów totalitarnych znanych pisarzy.

Wielu współczesnych historyków uważa, że poprzedni wiek był wiekiem totalitaryzmu. Dyktatorzy pokroju Stalina czy Hitlera opanowały masy. Swoimi demagogicznymi mowami sprawi [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:33 , Wyświetleń: 802 , Ocena: 130.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Synteza epoki średniowiecze

S r e d n i o w i e c z EMedia temporaRAMY CZASOWE: IV/V-XVEuropa:Początek,476 – upadek cesarstwa zachodniorzymskiegoKres epoki,1453 – upadek Konstantynopola14 [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:15 , Wyświetleń: 803 , Ocena: 40.81, Głosów: 15, Autor: majka100100

Pozytywizm - do matury ustnej

1. Charakterystyka epokia)nazwaNazwa pochodzi od tytułu czołowego dzieła, zawierającego program epoki- Augusta Comte'a Wykłady filozofii pozytywnej. Słowo "pozytywny" [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:19 , Wyświetleń: 803 , Ocena: 701, Głosów: 0, Autor: elkakida

Historia języka - gramatyka diachroniczna.

Historia języka - gramatyka diachronicznaPrzeszłością języka zajmuje się m. in. gramatyka historyczna, zwana też diachroniczną, która bada i opisuje fakty językowe w [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:43 , Wyświetleń: 808 , Ocena: 910, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Obrachunki z polskością. Twój głos w dyskusji na temat polskich mitów, jakie wykształciła literatura na przestrzeni wieków.

XVI - wieczni historycy twierdzili, ze szlachta polska wywodzi sie od Sarmatów, starozytnego plemienia, zamieszkujacego przed wiekami ziemie polskie. Sarmatom przypisywano wiele w [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:32 , Wyświetleń: 815 , Ocena: 49.87, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Podaj definicję języka i onów jego główne funkcje

język - jest to system znaków prostych (wyrazy) oraz reguły ich łączenia w znaki złożone (zdania, czyli gramatyka).Funkcje języka: - komunikatywna a)infor [...]

Dodano: 2008-11-01 18:13:52 , Wyświetleń: 815 , Ocena: 71.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Wędrówka, podróżnicy, tułacze, pielgrzymi.

Wędrówka jest jednym z najczęstszych i najbardziej nośnych motywów pojawiających się w literaturze. W tekstach właściwie wszystkich epok wędrówka traktowana jest na ogó [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:52 , Wyświetleń: 815 , Ocena: 43.79, Głosów: 13, Autor: elkakida

Eseistyka literacka.

-po wojnie zarówno eseistyka, jak i reportaż rozwijały się znakomicie, czemu zapewne służyła także ogólniejsza sytuacja w literaturze, charakteryzująca się rozluźnienie [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:04 , Wyświetleń: 815 , Ocena: 31.33, Głosów: 20, Autor: elkakida

Motyw artysty i sztuki.

treść w załączniku [...]

Dodano: 2009-04-05 23:55:52 , Wyświetleń: 822 , Ocena: 50.67, Głosów: 14, Autor: elkakida

srodki artystyczne i stylistyczne

[...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:08 , Wyświetleń: 829 , Ocena: 125.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Jesteśmy ludźmi i jesteśmy odpowiedzialni za swoje zachowanie - rozprawka.

Odpowiedzialność ma wiele znaczeń. Można być odpowiedzialnym za siebie, za kogoś, można brać na siebie odpowiedzialność i można ponosić odpowiedzialność. Słownikowa [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:32 , Wyświetleń: 831 , Ocena: 119.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Pozytywizm czy antypozytywizm?

SkojarzeniaPozytywizm – scjentyzm, wynalazki, istota wieku XIX, współpraca wszystkich warstw narodu, nowele, krzewienie oświaty, takie nazwiska jak John Stuart Mill, C [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:22 , Wyświetleń: 834 , Ocena: 104.14, Głosów: 6, Autor: Michalk88

"Bohaterowie literaccy epok minionych: przebrzmiałe mity, wiecznie żywe wzory, a może...?" Twój sąd o wybranych wzorcach osobowych.

Literatura przedstawia nam całą gamę ludzkich charakterów. Prezentowane postacie są wzorami ludzkich zachowań, które jak echo powracają w twórczości kolejnych epok. Warto [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:26 , Wyświetleń: 841 , Ocena: 40.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Historyczne przyczyny oboczności fonetycznych.

1)Iloczas – zjawisko fonetyczne staropolskiej polszczy wyrażające się w istnieniu samogłosek długich i krótkich. Wszystkie samogłoski miały niegdyś dwa warianty (dł [...]

Dodano: 2009-04-05 23:55:52 , Wyświetleń: 842 , Ocena: 49.94, Głosów: 15, Autor: elkakida

Spory pokoleniowe na przykladnie klasyków i romantyków. Wypowiedź na maturę, z możliwością kożystania z cytatów

Jest to wypowiedź na maturę, można mówić dokładnie to co jest tutaj napisane. Uczeń ma do dyspozycji cytaty które wcześniej przygotował. Cytaty które należy użyć w ty [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:18 , Wyświetleń: 843 , Ocena: 168.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Cytaty pogrupowane wedlug motywow.

Praca w załączniku - tabela. [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:50 , Wyświetleń: 844 , Ocena: 94.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Scharakteryzuj powieść modernistyczną na wybranym przykładzie literatury Młodej Polski.

Powieści tej epoki nie dają tak szerokiego i plastycznego obrazu społeczeństwa, jaki dawały powieści poprzedniego - pozytywistycznego okresu. Gatunek ten najlepiej reprezentu [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:27 , Wyświetleń: 845 , Ocena: 61.08, Głosów: 11, Autor: Mafej

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie w rodzinie Bolesława i Marii z d. Kaniak. Ojciec przyszłego poety był prawnikiem i dyrektorem jednego z lwows [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:25 , Wyświetleń: 845 , Ocena: 145.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Marek Hłasko: biografia i interpretacja niektórych utworów.

Marek Hłasko (znany też jako piękny dwudziestoletni, romantyczny buntownik, niewinny młodzieniec, najprzystojniejszy pomocnik blacharza czy outsider) urodził się tuż przed [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:09 , Wyświetleń: 846 , Ocena: 231.67, Głosów: 2, Autor: Michalk88

Czas i przestrzeń w "Sklepach Cynamonowych" i "Sanatorium Pod Klepsydrą" Brunona Schulza.

Pisarz, grafik Bruno Schulz jest na pewno postacią niebanalną. Człowiek obdarzony talentami: literackim i artystycznym na pewno inaczej pojmuje świat, jego realia, czas inaczej [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:23 , Wyświetleń: 849 , Ocena: 77.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

"Pisarz tylko zaczyna, dopiero czytelnik dzieło rozwija, dopełnia wzbogaca"- przekonuje Ryszard Kapuściński. Podejmij dialog z sądem pisarza, przywołując stosowne utwory.

"Obym ja kiedyś dożył tej pociechy, by moje dzieło zstąpiło pod strzechy!" Tak - według mnie właśnie to jest ważne - by utwór miał czytelników - to oni i tylko oni pot [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:36 , Wyświetleń: 851 , Ocena: 20.8, Głosów: 44, Autor: majka100100

Życie literackie powojennej emigracji

ŻYCIE LITERACKIE POWOJENNEJ EMIGRACJI - główne ośrodki, program paryskiej „Kultury”.POEZJA NA EMIGRACJIPolską poezję emigracyjną najłatwiej opisać w od [...]

Dodano: 2009-03-15 15:11:25 , Wyświetleń: 851 , Ocena: 45, Głosów: 15, Autor: elkakida

Rozmowa o poezji - analiza wiiersza Stanisława Grochowiaczka

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że utwór ten pokazuje poetę, który nie zna się na poezji. Jest to oczywiście absurd, więc czytający, zachęcony nową zagadką, stara się [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:34 , Wyświetleń: 856 , Ocena: 151.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla

POLSCY LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA? Co to jest Literacka Nagroda Nobla? Literacka Nagroda Nobla przyznawana jest przez Szwedzką Akademię od roku 1901. Kandydatury zgł [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:55 , Wyświetleń: 857 , Ocena: 893, Głosów: 0, Autor: elkakida

Słowniczek maturzysty

FARSA, FARSOWY Farsowy charakter mają liczne seriale, które sprzedają nam w ostatnich latach stacje telewizyjne: Miodowe lata, Graczykowie, Trzynasty posterunek. Ich fabuła [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:19 , Wyświetleń: 858 , Ocena: 22.82, Głosów: 32, Autor: majka100100

Pierwsze epopeje greckie i ich cechy gatunkowe – omów na przykładzie wybranego eposu homeryckiego.

Epos 1)Pierwszy opisał epos Arystoteles.Wyróżnił on:-dramatyczne ułożenie fabuły-wiersz bohaterski (heksametr)-naśladownictwo świata rzeczywistego- [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:17 , Wyświetleń: 860 , Ocena: 22.06, Głosów: 35, Autor: majka100100

"Ale ten płacz Antygony, Co szuka swojego brata, To jest zaiste nad miarę wytrzymałości ". Czesław Miłosz

Od początków istnienia literatury, od prastarych, antycznych mitów i biblijnych opowieści obiektem zainteresowania twórców był człowiek, zaś życie ludzkie składa się ni [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:49 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 29.58, Głosów: 25, Autor: Michalk88

W literaturze obcej i polskiej możesz odnaleźć różne postawy życiowe. Zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować dzisiaj młody człowiek.

Każde dzieło literackie przedstawia różne zachowania, charaktery i postawy bohaterów. Niektóre są pozytywne, warte naśladowania i popierania, inne zaś negatywne, godne pot [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:15 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 44.28, Głosów: 17, Autor: majka100100

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.

M I T O L O G I A I B I B L I ALiteratura mitologiczna prezentuje bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:14 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 102.5, Głosów: 7, Autor: majka100100

Refleksje nad literaturą staropolską - minęły wieki, zmienił się świat... Czy warto do niej wracać?

Średniowiecze, renesans, barok i oświecenie - to cztery wielkie epoki, na które przypada rozwój literatury staropolskiej - tej, która dała początek narodowej literaturze w o [...]

Dodano: 2008-12-04 23:58:57 , Wyświetleń: 865 , Ocena: 51.38, Głosów: 15, Autor: majka100100

"Cierpienia młodego Wertera". Wrażenia po przeczytaniu lektury.

Utwór ten ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listów jednej osoby. Narracja w pierwszej osobie. Każdy list jest oznaczony datą. Świat jest przedstawiony z punktu w [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:48 , Wyświetleń: 866 , Ocena: 117.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Różne sposoby charakteryzowania postaci literackich.

Charakterystyka to ogół zabiegów mających na celu prezentację, analizę i interpretację postaci literackiej w utworze.Podstawowe rodzaje charakterystyk:a) zewnętrzna [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:22 , Wyświetleń: 866 , Ocena: 68.3, Głosów: 9, Autor: Mafej

Hiob, Kohelet, syn Marnotrawny, miłosierny Samarytanin – uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych.

PRZYPOWIEŚĆ – parabola – jest to gatunek narracyjny o charakterze moralistycznym. Przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne ze względu na swe cechy jednostk [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:11 , Wyświetleń: 873 , Ocena: 28.91, Głosów: 21, Autor: majka100100

Dramat szekspirowski i jego wpływ na późniejsze epoki.

Szekspir jest twórcą wszechczasów. Chyba nikt nie znajdzie argumentów, aby temu zaprzeczyć. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że gdyby zniszczeniu uległa cała spuśc [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:50 , Wyświetleń: 874 , Ocena: 110.14, Głosów: 6, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?