Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Postacie w „Granicy” Zofi Nałkowskiej.

Zenon Ziembiewicz:-prowadził życie spokojne, zorganizowane, nie szukał przygód ’s5’-miał swoje zasady, racje ‘6’-uczeń pilny i wzorcowy

Dodano: 2008-02-01 13:53:50 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 57.5, Głosów: 13, Autor: agacjo

Czy bohaterowie utworów Żeromskiego budzą w tobie podziw czy ironię?

W licznym gronie powieściopisarzy młodopolskich największą indywidualnością był Stefan Zeromski( 1864-1925 ). Związany miejscem urodzenia z ziemią kielecką. Zeromski, dzi [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:32 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 157.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Twoja interpretacja tytułu ‘Granica’

‘Granica’- powieść Zofii Nałkowskiej - jest ogromnie zastanawiająca, a szczególnie zastanawia w niej tytuł. W nim zawiera się ideowy i artystyczny sens powieści [...]

Dodano: 2008-10-28 11:42:03 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 49.33, Głosów: 20, Autor: Mafej

„Szewczyk” – Bolesław Leśmian - opracowanie.

ad maiorem Dei gloriam – dla większej chwały Bożej.- św. Ignacy Loyola -Z tego właśnie wiersza Bolesława Leśmiana należącego do zbioru „Łąka” [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:41 , Wyświetleń: 1241 , Ocena: 8.46, Głosów: 124, Autor: majka100100

Moja opinia o Zenonie Ziembiewiczu.

Czy pan prezydent często bywał u panny Bogutówny? Jaki charakter miał ich związek? Od jak dawna to trwa?- krzykliwy Reporter próbował aby jego słowa były najlepiej słysza [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:29 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 53.87, Głosów: 14, Autor: Mafej

Książki w XX wieku.

Problem jaki poruszę w swojej rozprawce dotyczy ksiażek. Teza brzmi: ,,Czy w XXI warto czytać książki?". Postaram sie podać wszystkie "za" i "przeciw" dotyczące tej spraw [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:44 , Wyświetleń: 1244 , Ocena: 63.06, Głosów: 15, Autor: Michalk88

"Ferdydurke"- przytoczenie lektury

„Wieża” to opowiadanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o kompozycji szkatułkowej ,z którym jedna opowieść wywodzi się z drugiej . Utwór rozpoczyna się od wyjazd [...]

Dodano: 2009-01-20 18:44:48 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 51.38, Głosów: 15, Autor: elkakida

Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska była poetką zaprzyjaźnioną i popierającą szczególnie Skamandrytów, ale również krakowskich formistów. Wiele łączyło ją z Julia [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:40 , Wyświetleń: 1246 , Ocena: 92.18, Głosów: 10, Autor: elkakida

Bolesław Leśmian - „Szewczyk”.

Bolesław Leśmian - „Szewczyk”W mgłach daleczeje sierp księżyca,Zatkwiony ostrzem w czub komina,Latarnia się na palcach wspinaW mrok, gdzie już ko [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:17 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 57.84, Głosów: 18, Autor: ew.la

Analiza wiersza Jarosława Markiewicza "Ogród"

Celem niniejszej pracy jest próba interpretacji wiersza Jarosława Markiewicza pt.: „ Ogród ”. Poeta ten należał do „pokolenia ’68”. Lingwi [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:22 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 77.38, Głosów: 12, Autor: Mafej

Przedstaw człowieka i jego relacje ze światem oraz innymi ludźmi w „Granicy” Zofii Nałkowskiej.

Utwór ten prezentuje ważny temat: uniwersalny, ponadczasowy, filozoficzny – refleksja o człowieku, o naturze ludzkiej. Nałkowska pyta o człowieczeństwo. Uświadamia nam [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:13 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 159.86, Głosów: 6, Autor: elkakida

Bunt futurystów wobec tradycyjnych reguł poezjotwórczych-: „Lato” i "XXw" Młodożeńca

Bunt futurystów wobec tradycyjnych reguł poezjo-twórczych- wiersze pt.: „Lato” i „XXw” Młodożeńca. LATO- wykorzystanie waloru dźwięku, a nie [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:37 , Wyświetleń: 1249 , Ocena: 48.95, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Człowiek wobec miłości, śmierci i przemijania.

Ponadczasowy problem dotyczący miłości, przemijania i śmierci człowieka, chciałbym omówić analizując przeżycia bohaterów następujących powieści psychologicznych: "Gra [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:40 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 83.91, Głosów: 10, Autor: agacjo

Aktualność spraw społ. Na podst. Prozy Żeromskiego

Co rozumiemy przez określenie ponadczasowość utworu? Określa ono podejmującą tematykę uniwersalną, zawsze współczesną. Bez względu na moment interpretacji, odbiorca zro [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:42 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 15.47, Głosów: 87, Autor: majka100100

Lata dwudzieste - opowiadanie

Nie lubię zostawiać mieszkania pod opieką obcych ludzi. Nie jestem pewna, czy mogę zaufać grupie remontowych fachowców, na pastwę których pozostawiłam ukochany kąt. Może [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:34 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 80.5, Głosów: 11, Autor: majka100100

Postacie w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego

Jadwiga Dąbrowska :matka Cezaregonie potrafiła nauczyć się płynie mowy rosyjskiejinteresowało ją życie w Siedlcach (dostawała listy od Szymona Gajowca)zasz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:48 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 49.89, Głosów: 17, Autor: agacjo

W kontekście zakończenia utworu zinterpretuj tytuł utworu „Przedwiośnie”.

Przedwiośnie jest porą roku charakterystyczną dla naszego klimatu. Wynika ściśle z położenia geograficznego Polski. Jak sama nazwa wskazuje czas trwania tej pory roku przypa [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:33 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 59.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Mowa oskarżycielska przeciwko Z. Ziembiewiczowi w Granicy Z.Nałkowskiej

Wysoki sadzie, szanowna lawo przysięgłych będę się starała dowieść zarzutów postawionych Zenonowi Ziembiewiczowi w akcie oskarżenia. Zenon Ziembiewicz jak wynika z jego [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:56 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 26.29, Głosów: 33, Autor: Mafej

Nowe tendencje w filozofii europejskiej XX-lecia

Egzystencjalizm to tendencja, która proponuje inna definicję ludzkiego losu i istnienia. Jej twórcy – M. Heidegger, Jean Paul Sarte i Albert Camus uznali za pewnik egzyste [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:57 , Wyświetleń: 1257 , Ocena: 44.73, Głosów: 21, Autor: Mafej

Tuwim czołowym przedstawicielem Skamandra.

W Wierszach Tuwim zmieniło się dotychczas nam znane podejście do funkcji poety (, który był wieszczem, nauczycielem i rozumiały go wąski grupy ludzi), miłości (do tej pory [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:00 , Wyświetleń: 1258 , Ocena: 31.12, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Czym jest forma w życiu człowieka? Forma a problemy wolności i ubezwłasnowolnienia człowieka w literaturze XIX i XX wieku.

,,Każdy musi być oceniony przez każdego, a pojęcie o nas ciemnych, ograniczonych i tępych jest nie mniej doniosłe niż pojęcie bystrych, światłych i subtelnych, gdyż czł [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:56 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 50.42, Głosów: 25, Autor: ew.la

Bunty Cezarego Baryki "Przedwiosnie"

"Przedwiośnie" pisał Żeromski z założeniem przedstawienia swojego stosunku do sytuacji panującej we wschodniej Europie oraz Polsce na początku wieku XX, czyli w okresie wybu [...]

Dodano: 2008-07-06 18:32:03 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 42.71, Głosów: 20, Autor: tom

Interpretacja wiersza „Po ciemku” z cyklu „Powieść o rozumnej dziewczynie” autorstwa Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian„Po ciemku”Wiedzą ciała, do kogo należą,Gdy po ciemku, obok siebie leżą!Warga - wardze, a dłoń dłoni sprzyja –Noc n [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:54 , Wyświetleń: 1260 , Ocena: 124.5, Głosów: 7, Autor: Mafej

Losy Cezarego Baryki widziane jego oczyma.

Jest rok 1900, zaczyna się już czuć niepokój, niepokój mówiący o konflikcie, który ma wkrótce wybuchnąć. Wtedy właśnie przychodzę na świat, tu w dalekim Baku. Moi ro [...]

Dodano: 2008-10-26 11:30:05 , Wyświetleń: 1261 , Ocena: 37.93, Głosów: 27, Autor: Mafej

Futuryści polscy

Polscy futuryści nawiązywali w swej twórczości do założeń futuryzmu europejskiego. Marinetti głosił, iż "ryczący automobil jest piękniejszy od Nike z Samotraki", a futu [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:43 , Wyświetleń: 1263 , Ocena: 19.38, Głosów: 44, Autor: ew.la

Bruno Schulz.

Bruno Schulz (1892-1942)- Urodził się w Drohobyczu, mieście w znacznej mierze żydowskim- Studiował architekturę we Lwowie, specjalizując się w litografii i rysunku< [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:52 , Wyświetleń: 1263 , Ocena: 36.04, Głosów: 25, Autor: Mafej

Czy "30 door key" Jerzego Skolimowskiego jest "Ferdydurke" Gombrowicza ?

Adaptacja jest przeróbką utworu literackiego, mającą na celu dostosowanie go do nowych potrzeb nowych odbiorców bądź do innych niż pierwotne środków rozpowszechniania. Od [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:47 , Wyświetleń: 1266 , Ocena: 80.17, Głosów: 11, Autor: Mafej

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939)BiografiaStanisław Ignacy Witkiewicz urodził się w Warszawie 24 lutego 1885.Był synem krytyka sztuki i malarza Stanisława [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:11 , Wyświetleń: 1267 , Ocena: 39.2, Głosów: 24, Autor: ew.la

Ustny - pytania z polskiego.

1.Czynniki kształtujące osobowość C. Baryki z „Przedwiośnia” S. Żeromskiego Czynniki kształtujące osobowość Cezarego Baryki to:-dzieciństwo. Cezary p [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:11 , Wyświetleń: 1267 , Ocena: 18.08, Głosów: 48, Autor: majka100100

I Wojna Światowa (8)

I Wojna ŚwiatowaWstęp: Przyczyny: Zwykle gdy mowa o Pierwszej Wojnie Światowej automatycznie wymienia się zamach w Sarajewie na następcę austriackiego tronu arcyksięcia [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:57 , Wyświetleń: 1267 , Ocena: 58, Głosów: 15, Autor: elkakida

Esej o egzystencjalizmie.

Według egzystencjalistów byt człowieka nie ma z góry określonego sensu. Odrzucają więc istnienie Boga, człowiek jest wolny, samodzielnie kształtuje swoją rzeczywistość [...]

Dodano: 2008-04-11 21:49:31 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 34.7, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

"Pianista" Szpilmana.

Pianista to historia Władysława Szpilmana, znakomitego pianisty i kompozytora. Rozpoczyna się we wrześniu 1939 roku, gdy w Polskim Radiu 28-letni Szpilman gra pod bombami noktu [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:26 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 38.77, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Jakie granice i dlaczego przekraczają bohaterowie powieści Zofii Nałkowskiej „Granica”? (3 bohaterów)

Gdy bierzemy do ręki powieść pt. „Granica” i próbujemy zinterpretować tytuł widzimy tak naprawdę szereg granic, które determinują życie bohaterów oraz wpływ [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:41 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 67.41, Głosów: 16, Autor: Mafej

„Mistrz i Małgorzata” jako parabola.

Parabola, nazywana również przypowieścią, jest gatunkiem literatury moralistyczno - dydaktycznej, posługującej się narracją, w której postacie i zdarzenia pełnią rolę n [...]

Dodano: 2008-07-06 18:31:59 , Wyświetleń: 1278 , Ocena: 9.14, Głosów: 119, Autor: tom

Plebiscyty na Warmii i Mazurach.

Powstanie niepodległej Polski postawiło od razu na porządku dziennym sprawę jej granic z państwem niemieckim. Dwudziestego siódmego grudnia 1918 roku i w dniach następnych p [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:01 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 63.53, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Literatura faktu

Literatura faktu, termin wprowadziła krytyka literacka międzywojnia jako odmianę prozy narracyjnej lat 30.; współczesna literatura narracyjna o charakterze przede wszystkim do [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:38 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 61.31, Głosów: 15, Autor: majka100100

Teatr awangardowy, groteskowy

Teatr awangardowy, teatr posługujący się nowymi, niekonwencjonalnymi środkami wyrazu, wystawiający nieznany, nietypowy repertuar. W latach 50. i 60. za awangardę była uważa [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:31 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 17.55, Głosów: 48, Autor: Mafej

Bolesław Leśmian (1878 – 1937)

Bolesław Leśmian urodził się w Warszawie, w rodzinie urzędniczej. Młodość spędził w Kijowie, gdzie ukończył też studia prawnicze. Przez krótki czas pracował w biurac [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:22 , Wyświetleń: 1286 , Ocena: 59.38, Głosów: 20, Autor: Michalk88

„Panny z Wilka”, a „Brzezina”.

Opowiadania „Panny z Wilka” i „Brzezina” autorstwa Jarosława Iwaszkiewicza zostały po raz pierwszy wydane w roku 1933. Pierwsze z nich jest jednym z najba [...]

Dodano: 2008-07-06 18:32:00 , Wyświetleń: 1287 , Ocena: 10.52, Głosów: 123, Autor: tom

Problemy moralne i społeczne w "Granicy"

Granice z tytułu możemy rozstrzygać w wielu płąszczyznach: Granica na płaszczyźnie społecznej. Podział klasowy odgradzający świat posiadających od świata nędzarzy [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:19 , Wyświetleń: 1287 , Ocena: 36.23, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Plan wydarzeń "Folwarku Zwierzęcego".

1.Zebranie zwierząt w stodole.2.Opowieść Majora o wizji świata bez ludzi.3.Nauka hymnu „Zwierzęta Anglii”.4.Śmierć Majora.5.Odbicie folwarku ludz [...]

Dodano: 2008-11-21 12:45:54 , Wyświetleń: 1291 , Ocena: 144.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Afirmacja codzienności w poezji XX-lecia międzywojennego

W poezji młodopolskiej było koturnowo, szumnie i górnie, więc w XX - leciu międzywojennym poeci zwrócili się ku codziennemu życiu, które przecież też było czasem piękn [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:55 , Wyświetleń: 1294 , Ocena: 12.8, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Profesor Sonnenbruch - ofiara czy winowajca?

Profesor Sonnenbruch jest jedną z wielu postaci dramatu „Niemcy”. W swojej pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy był on ofiarą, czy winowajcą.Pana S [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:29 , Wyświetleń: 1297 , Ocena: 24.34, Głosów: 43, Autor: Mafej

Socrealizm

W tym wypadku średniowieczni inkwizytorzy byliby zachwyceni, mając do dyspozycji takie metody... Cóż, socrealizm, odpowiednik stalinizmu - tyle, że w literaturze - należy do [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:22 , Wyświetleń: 1297 , Ocena: 86.18, Głosów: 10, Autor: elkakida

Jak rozumiesz słowa Kawki: ,,Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."?

Nauka w życiu, człowiekowi jest bardzo pomocna, im więcej nowych rzeczy poznajemy, tym bardziej ciekawi nas świat i jego tajemnice.Po pierwsze, potwierdzeniem słów Palusz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:36 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 56.75, Głosów: 15, Autor: agacjo

Dwudziestolecie międzywojenne

Dwudziestolecie międzywojenneI. Wpływ 1918 r. na literaturę polską. Odzyskanie niepodległości przez Polskę i zmienione warunki polityczne wpłynęły na ideowe i art [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:34 , Wyświetleń: 1301 , Ocena: 161.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Folwark zaierzecy

George Orwell - „Folwark Zwierzecy”W swoim utworze - Folwarku Zwierzecym - autor mial zamiar zdemaskowac mit sowieckiego w opowiastce, która móglby zrozumiec niem [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:58 , Wyświetleń: 1301 , Ocena: 22.91, Głosów: 43, Autor: elkakida

Czy przypowieść może być kluczem do interpretacji „Procesu”?

Dzieło Franca Kafki pod tytułem „Proces” jest powieścią paraboliczną. W utworach tego typu fabuła stanowi jedynie pretekst, ilustrację uniwersalnych prawd na tem [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:33 , Wyświetleń: 1303 , Ocena: 69.69, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Dlaczego Bułhakow nazwał swojego bohatera, Mistrza, Faustem XX w?

„Mistrz i Małgorzata” jest to powieść Michała Bułhakowa, na której stworzenie poświęcił on 12 lat swojego życia. Inspiracje do napisania tego utworu czerpał [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:34 , Wyświetleń: 1303 , Ocena: 90.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jak wygląda świat w prozie B. Schulza?

Świat w prozie Schulza rządzi się prawami psychologicznymi, a nie fizycznymi. Płynny, niestabilny, często zmienia swoje oblicze, jest surrealistyczny. W „Sierpniu” [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:20 , Wyświetleń: 1307 , Ocena: 50, Głosów: 22, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?