Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Narracja w „Granicy” Zofii Nałkowskiej.

Opowiadanie o zdarzeniach utrzymane w „Granicy” w stylu ocen i poglądów w opinii społecznej, stwarza pozory obiektywizmu i dokumentaryzmu. Założeniu takiemu odpowi [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:07 , Wyświetleń: 1568 , Ocena: 30.11, Głosów: 35, Autor: ew.la

K.K.Baczyński

Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dla których początek d [...]

Dodano: 2008-08-02 17:17:54 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 41.42, Głosów: 35, Autor: GOSIA288

Poezja futurystów.

Franciszek Młodożeniec "XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów, pomiędzy którymi zostały umieszcz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:15 , Wyświetleń: 1579 , Ocena: 24.84, Głosów: 50, Autor: agacjo

Mowa obronna Zenona Ziembiewicza

Wysoki Sądzie, moim zadaniem jest udowodnienie, że św. pamięci Zenon Ziembiewicz, syn Waleriana, nie jest winny zarzucanych mu czynów.Wszyscy tu obecni wiedzą, że Zenon [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:28 , Wyświetleń: 1579 , Ocena: 51.9, Głosów: 20, Autor: Mafej

"Z Tatr" Juliana Przybosia - analiza wiersza.

Dwudziestolecie międzywojenne na ziemiach polskich to czas powstawania licznych ugrupowań poetyckich. Obok takich grup jak Skamander, Żagary czy Futuryści znalazła się równi [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:25 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 28.67, Głosów: 42, Autor: ew.la

"Proces" Franz Kafka - analiza i interpretacja lektury pod kątem ukazania paraboliczności tekstu.

Parabola (przypowieść) – forma wywodząca się z biblijnej przypowieści, w obrębie której mieści się właśnie parabola i egzemplum. Egzemplum jest przesłaniem, a to [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:53 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 156.14, Głosów: 6, Autor: majka100100

Proces dojrzewania ideowego Cezarego Baryki.

Cezary urodził się i wychował w Rosji, w Baku, gdzie osiedli jego rodzice. Ponieważ ich status materialny, dzięki intratnej posadzie ojca, był dość wysoki, Cezary od najwcz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:16 , Wyświetleń: 1586 , Ocena: 107.3, Głosów: 9, Autor: agacjo

"Granica" - oskarżenie Zenona Ziembiewicza.

Wysoki sądzie! Czcigodna ławo przysięgłych! Szanowni zgromadzeni! Zebraliśmy się tu, by osądzić oskarżonego Zenona Ziembiewicza. Przypadł mi trudny obowiązek przekonania [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:29 , Wyświetleń: 1590 , Ocena: 104.4, Głosów: 9, Autor: majka100100

Dwudziestolecie

1.Czas trwaniaDwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową -jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury.Poc [...]

Dodano: 2008-09-22 10:37:58 , Wyświetleń: 1597 , Ocena: 79.84, Głosów: 18, Autor: Michalk88

"Przedwiośnie" - sen emigracji o Polsce.

W latach, w których tworzył Żeromski, Polska zniknęła z mapy, takie państwo nie miało w ogóle racjibytu. Zostało ono podzielone pomiędzy swoich sąsiadów. Tylko dzięki [...]

Dodano: 2008-04-08 21:02:34 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 51.75, Głosów: 27, Autor: pawlukewa

Kariera Zenona Ziembiewicza - moralna dezercja czy spełnienie marzeń?

Powieść Zofii Nałkowskiej pt. ,,Granica“ zawiera nie tylko banalną historię romansu zubożałego ziemianina ze służącą, ale w rzeczywistości dotyczy czegoś więcej [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:18 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 32.74, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

XX - lecie międzywojenne - charakterystyka epoki.

1.Czas trwaniaDwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową -jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury.Poc [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:22 , Wyświetleń: 1626 , Ocena: 71.18, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Egzystencjalizm. (1)

Czasami sobie myślimy, że nasze życie jest pozbawione większego sensu. Życie upływa wolno, zasady, wartości tego świata przytłaczają nas . Trzeba powiedzieć prawdę, od [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:10 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 73.29, Głosów: 16, Autor: Michalk88

"Granica" Zofii Nałkowskiej jako niejednoznaczna i skomplikowana prawda o człowieku.

„Granica” jest niewątpliwie powieścią oryginalną. Naukowska mobilizuje czytelnika do obserwacji zachowań bohaterów, a następnie do analizy postępowania, motywó [...]

Dodano: 2008-09-29 23:52:40 , Wyświetleń: 1676 , Ocena: 65.35, Głosów: 16, Autor: Michalk88

"Przedwiośnie" - powieść o Polsce, o polityce i rewolucji. Dlaczego?

Powieść "Przedwiośnie" napisana przez Stefana Żeromskiego w 1924 roku, opisuje sytuację w państwie polskim po odzyskaniu niepodległości, o sytuacji politycznej, jak i równ [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:32 , Wyświetleń: 1687 , Ocena: 64.14, Głosów: 28, Autor: majka100100

"Jest się takim jak myślą ludzie nie jak myślimy o sobie my". Skomentuj te słowa odwołując się do dziejów Zenona Ziembiewicza bohatera ‘Granicy’

Granica została wydana w 1935 roku i jest najwybitniejszym dziełem pisarki. Widać w nim kunsztowną analizę psychologiczną. Nałkowska rekonstruuje mechanizmy zachowań, uczu [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:47 , Wyświetleń: 1690 , Ocena: 80, Głosów: 10, Autor: Mafej

Analiza wiersza Juliana Tuwima pt.: „*** (Życie?)”

Wiersz Juliana Tuwima „***” jest typowym utworem charakterystycznym dla pierwszego okresu jego twórczości. Realizuje również postulaty ugrupowania poetyckiego Skama [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:23 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 27.87, Głosów: 46, Autor: majka100100

Obrona i oskarżenie Zenona Ziembiewicza.

R: Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę przeciwko Zenonowi Z prowadzić będzie sędzia Paweł Bodnar, bronić będzie Adrian Tyszka (obrońca przydzielony z urzędu), a oskarża [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:25 , Wyświetleń: 1696 , Ocena: 79.64, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Interpretacja i analiza porównawcza wierszy: „Credo” Antoniego Słonimskiego i „Znad ciemnej rzeki” Leopolda Staffa.

Antoni Słonimski to poeta tworzący w epoce XX-lecia międzywojennego. Należał do grupy poetyckiej „Skamander”, która wywarła wielki wpływ na ówczesne społecze [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:10 , Wyświetleń: 1722 , Ocena: 84.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

Czynniki, kształtujące charaktery i osobowość bohaterów "Kamieni na szaniec".

1. Dom rodzinny:-"Oczywiście szkoła, dom, środowisko koleżeńskie ułatwiły dobry start życiowy tym chłopcom"-Obserwacja zachowania rodziów-Rozmowy, dyskusje z [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:27 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 34.2, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Futurysci

Futuryści są przeciwnikami przeszłości, całą uwagę skierowują na przyszłość; krytykują wszystko, co tradycyjne i logiczne, przełamują zasady, które ograniczają swob [...]

Dodano: 2008-09-22 10:37:57 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 43.55, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Futuryści

Futuryści są przeciwnikami przeszłości, całą uwagę skierowują na przyszłość; krytykują wszystko, co tradycyjne i logiczne, przełamują zasady, które ograniczają swob [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:39 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 3.19, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Stanisław Ignacy Witkiewicz (teorie).

Stanisław Ignacy Witkiewicz to bodaj najbardziej niezwykła postać w polskiej sztuce pierwszej polowy XX wieku. Wokół jego osoby narosło wiele anegdot, nieporozumień, skandal [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:55 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 41.62, Głosów: 20, Autor: Mafej

W jaki sposób literatura XX-lecia międzywojennego obnażyła niebezpieczeństwo tkwiące w systemach totalitarnych? Omów problem na podstawie poznanych utworów

W literaturze XX-lecia międzywojennegowidać wyraźnie strach i niepewność autorów, w stosunku do jakichkolwiek systemów władzy. Społeczeństwo po I wojnie światowej poszuk [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:58 , Wyświetleń: 1768 , Ocena: 28.03, Głosów: 32, Autor: agacjo

Mowa oskarżycielska w sprawie oskarżonego Zenona Ziembiewicza

Wysoki Sądzie, Szanowna Ławo Przysięgłych i wszyscy zebrani. Podczas tej rozprawy pragnę wykazać, iż oskarżony Zenon Ziembiewicz jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, o [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:32 , Wyświetleń: 1775 , Ocena: 40.31, Głosów: 25, Autor: ew.la

Proces Franza Kafki - Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odźwiernym.

Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na którego przyjaźni bardz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:24 , Wyświetleń: 1793 , Ocena: 1078, Głosów: 0, Autor: agacjo

Konstanty Ildefons Gałczyński - poeta 'świętej powszedniości'. Uzasadnij sąd Artura Sandauera odwołując się do poznanych utworów poety.

Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie była jednoznaczna z anonimowością. Już w "Serwus, madonna" wyrzekł się poeta podporządkowania stereoty [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:09 , Wyświetleń: 1807 , Ocena: 117.27, Głosów: 14, Autor: agacjo

Oskarżenie Zenona Ziembiewicza.

Wysoki Sądzie! Szanowna ławo przysięgłych! Zacni zgromadzeni! Zebraliśmy się tu, aby dowieść jak zakłamany, obłudny i nieludzki jest Zenon Ziembiewicz – człowiek, [...]

Dodano: 2008-10-28 11:42:00 , Wyświetleń: 1818 , Ocena: 72.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Oskarżenie Zenona Ziembiewicza

Wysoki sądzie! Czcigodna ławo przysięgłych! Szanowni zgromadzeni! Zebraliśmy się tu, by osądzić oskarżonego Zenona Ziembiewicza. Przypadł mi trudny obowiązek przekonania [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:57 , Wyświetleń: 1818 , Ocena: 3, Głosów: 5, Autor: majka100100

Mowa oskarżycielska Zenona Ziembiewicza.

Wysoki sądzie, szanowna ławo przysięgłych, będę się starał dowieść zarzutów postawionych Zenonowi Ziembiewiczowi w akcie oskarżenia.Zenon Ziembiewicz, jak wynika z [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:27 , Wyświetleń: 1844 , Ocena: 77.58, Głosów: 11, Autor: agacjo

Satyryczna wizja świata u Witkacego.

Groteska staje się dość popularną metodą pokazania rzeczywistości w XX-leciu międzywojennym. Powieści groteskowe, zachowując pewną dozę realizmu, zderzają ją z całkow [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:46 , Wyświetleń: 1847 , Ocena: 52.09, Głosów: 21, Autor: majka100100

Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odźwiernym. ("Proces" F. Kafki)

Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na którego przyjaźni bardz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:30 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 48.9, Głosów: 20, Autor: agacjo

Kultura Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1919-1939)

Dwudziestolecie międzywojenne stanowiło ważny okres kultury polskiej , rozwijającej się w odrodzonym niepodległym państwie. Duża rola silnie wyodrębnionej inteligencji utr [...]

Dodano: 2008-08-27 19:04:10 , Wyświetleń: 1884 , Ocena: 134.18, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Analiza porównawcza wierszy "Piśń XXIV" Jana Kochanowskiego i "Do losu" Juliana Tuwima.

Utwory "Do losu" Juliana Tuwima i "Pieśni XXIV" Jana Kochanowskiego przedstawiają dwie odmienne postawy poetów tworzących na przestrzeni dwóch różnych epok. Jest to powodem [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:45 , Wyświetleń: 1888 , Ocena: 38.29, Głosów: 41, Autor: tom

"Szewcy " - Stanisław Ignacy Witkiewicz.

- w dramatach rozwinął katastroficzną przeszłość,- stały repertuar postaci:a) tytaniczny wódz - tytan,b) artysta lub uczony,c) perwersyjna hetera z wyż [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:49 , Wyświetleń: 1893 , Ocena: 72.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Egzystencjalizm. (3)

Filozofia egzystencjalna została zainicjowana przez Kierkegaarda. Wznowił ją około 1930 r. W Niemczech Martin Heidegger. Rozpowszechniła się zaś podczas drugiej wojny we Fr [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:01 , Wyświetleń: 1919 , Ocena: 58, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

"Sklepy cynamonowe" Bruno Schulz - opracowanie.

Bruno Schulz - "Sklepy cynamonowe".BiografiaUrodził się w Drochobyczu. Ojciec żydoski kupiec. W Drochobyczu chodził do gimnazjum. Następnie do politechniki lwowskiej. [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:38 , Wyświetleń: 1944 , Ocena: 13.67, Głosów: 53, Autor: agacjo

Julian Przyboś - wiersze (notatki)

Julian Przyboś„Gmachy"konstruktywizm - wyraz zachwytu nad konstrukcjami architek.„Poeta - wykrzyknik ulicy" - metafora odległych skojarzeń metafora m [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:55 , Wyświetleń: 1954 , Ocena: 23.05, Głosów: 57, Autor: agacjo

Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze? (1)

Bolesław Prus "Lalka": Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się samodzielna część, która mog [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:05 , Wyświetleń: 1978 , Ocena: 92.48, Głosów: 22, Autor: agacjo

Różne koncepcje poezji i jej stosunku do tradycji w Polsce lat międzywojennych.

1. Skamandryci (Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz): Bezprogramowość, w imię swobody artystycznej rezygnowali z krę [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:06 , Wyświetleń: 1995 , Ocena: 52.69, Głosów: 35, Autor: agacjo

"Szewcy" Witkiewicza dramatem obrazującym współczesną cywilizację. Wyraź swój stosunek do takiego pojmowania problemu.

Dramat "Szewcy" Stanisława Witkiewicza jest niewątpliwie obrazem cywilizacyjnych przemian, które zachodziły w początkach XX wieku. Niemniej, przemiany cywilizacyjne ukazane s [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:12 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 26.64, Głosów: 41, Autor: majka100100

"Wielkim poetą był" - problematyka "Ferdydurke"

Witold Gombrowicz (1904-1969) debiutował zbiorem opowiadań „Pamiętnik z okresu dojrzewania” (1933). Następnym jego utworem, powieścią „Ferdydurke” ugr [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:03 , Wyświetleń: 2010 , Ocena: 21.04, Głosów: 51, Autor: ew.la

"A.B.C."

"A,B,C". Bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, córka nauczyciela mieszkająca w Niemczech. Jej ojciec brał prawdopodobnie udział w powstaniu styczniowym. Sterany kłopotami [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:48 , Wyświetleń: 2013 , Ocena: 20.08, Głosów: 105, Autor: GOSIA288

Obraz człowieka i jego losu w "Procesie" Franza Kafki.

Akcja powieści Franza Kafki przypomina koszmar senny. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym mieście, i bez konkretyzacji czasowej. Bohater - Józef K. - budzi się i od obcych urzęd [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:59 , Wyświetleń: 2030 , Ocena: 85.59, Głosów: 21, Autor: agacjo

Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku.

"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza - konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoścignionego pragnienia, epoki, która o [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:02 , Wyświetleń: 2053 , Ocena: 46.58, Głosów: 39, Autor: agacjo

Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana.

Debiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny". Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozoficzne, - symbolika. W okresie XX [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:10 , Wyświetleń: 2057 , Ocena: 70.52, Głosów: 24, Autor: agacjo

"On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

"Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:00 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 55.07, Głosów: 43, Autor: agacjo

Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.

Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: zawsze wprowadzał własne idee do sw [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:21 , Wyświetleń: 2088 , Ocena: 74.76, Głosów: 28, Autor: agacjo

Mowa obrończa Zenona Ziembiewicza.

Zebraliśmy się tu dziś w celu osądzenia obywatela Zenona Ziembiewicza. Trudno mi pojąć, jakim sposobem ta szeroko znana i szacowna osobistość mogła zostać posadzona w ła [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:27 , Wyświetleń: 2101 , Ocena: 29.98, Głosów: 42, Autor: Mafej

C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe.

Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej pr [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:45 , Wyświetleń: 2107 , Ocena: 73.76, Głosów: 28, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?